husqvarna

Společnost FUTTEC má za sebou úspěšný rok 2023

  • Několik tisíc výtluků, opravených na českých silnicích unikátní mikrovlnnou technologií
  • Nová flotila „mikrovlnných cestářů“ FT3+
  • Evropský patent od Evropského patentového úřadu pro 17 zemí EU
  • Jediný český finalista v prestižní soutěži WIPO Global Awards 2023

Společnost FUTTEC, která vyvinula mikrovlnný systém pro rychlou, neinvazivní a trvanlivou opravu výtluků na asfaltových silnicích, má za sebou úspěšný rok. Překonala totiž několik zásadních milníků, které jí pomohly se silněji etablovat v dosud poměrně konzervativním silničářském oboru. Za zmínku stojí především oficiální uznání unikátní patentované technologie FUTTEC® Ministerstvem dopravy ČR, vývoj a výroba zbrusu nové flotily „mikrovlnných cestářů“ FT3+ a mikrovlnných pecí FF-9, navázání ještě těsnější spolupráce s organizacemi jako jsou TSK Praha, ŘSD nebo s řadou měst po celé České republice. Od konce roku 2023 je firma vlastníkem Evropského patentu od Evropského patentového úřadu, který má nově jednotný účinek pro 17 zemí Evropské unie. Navíc aktuálně vede patentové řízení v několika mimoevropských zemích včetně USA a Japonska. V blízké budoucnosti je jejím cílem expandovat na zahraniční trhy či vyvinout celkový ekosystém oprav asfaltových komunikací mikrovlnnou metodou, který by zahrnoval i potřebnou prevenci, tzn. včasnou detekci výtluků. K tomu chce široce využívat mj. Big Data a umělou inteligenci.

Inovativní mikrovlnný systém pro preventivní neinvazivní údržbu asfaltových vozovek jsme začali vyvíjet již v roce 2011 spolu s odborníky z Akademie věd ČR a z VUT v Brně. Proměnu z malého start-upu v moderní firmu jsme nastartovali zhruba před pěti lety, kdy jsme získali několikamiliónovou dotaci z Evropské unie. I díky ní jsme mohli v roce 2020 vyrobit prototyp „mikrovlnného cestáře“ FT3 a získat tak první opravdu hmatatelný důkaz, že mikrovlny velmi efektivně fungují i v silničářském řemesle,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC, a pokračuje: „Jsme velmi rádi, že se nám v loňském roce podařilo zúročit naše dlouhodobé úsilí o vývoj revoluční technologie, jež by přispěla ke zkvalitnění české i světové silniční a dálniční sítě a zároveň nezatěžovala životní prostředí. Díky flotile našich nových „mikrovlnných cestářů“ FT3+, která již vloni opravila tisíce výtluků na tuzemských silnicích, se nyní mohou o jejích unikátních vlastnostech přesvědčit nejen čeští odborníci z TSK, ŘSD nebo krajských SÚS, ale rovněž ti zahraniční. A kromě nich samozřejmě také samotní řidiči. Trvanlivá, neinvazivní, rychlá a bezespárá oprava navrací zacelenému místu parametry původní vozovky, a přispívá tak k větší plynulosti a bezpečnosti provozu.

  Milníky společností FUTTEC v roce 2023

Prvním milníkem loňského roku bylo pro FUTTEC vydání tzv. Technického předpisu, jímž Ministerstvo dopravy ČR uznalo mikrovlnnou technologii jako oficiální postup při opravě asfaltových vozovek. V červnu firma představila novou flotilu svých strojů – mikrovlnných pecí FF-9 a zejména „mikrovlnných cestářů“ FT3+, s nimiž zajišťovala (spolu s pilotním zařízením FT3) velké zakázky pro TSK Praha nebo ŘSD: opravovala např. výtluky na Barrandovském mostě a zapojila se do zimní údržby a oprav na hlavních pražských komunikacích. Současně intenzivně pracuje na vývoji stroje nové generace FT5. Úspěšný rok pak završila ziskem Evropského jednotného patentu od Evropského patentového úřadu. Překonání tohoto milníku je základním předpokladem pro rychlejší rozvoj jejích obchodních aktivit a expanzi na zahraničních trzích.                                                                                        

V minulém roce jsme se navíc zúčastnili prestižních oborových akcí, mezi něž patřil např. Světový silniční kongres, organizovaný Světovou silniční organizací PIARC v Praze. Těší nás také uznání v mezinárodních soutěžích: stali jsme se například jediným českým finalistou WIPO Global Awards 2023, jež hodnotí firmy podle inovativního přístupu a potenciálu komerčního využití jejich duševního vlastnictví. Naše cesta tím ale samozřejmě nekončí. Naší další metou je výroba nové asfaltové směsi, která bude optimalizovat využití mikrovlnné technologie. Intenzivně pracujeme také na celém ekosystému oprav, díky němuž bude možné výtluky na silnicích nejen velmi kvalitně opravit, ale také detekovat či dokonce předvídat. A v neposlední řadě máme před sebou výrobu prototypu stroje nové generace využívajícího Big Data a umělou inteligenci, v jehož vývoji jsme nyní těsně před testovacím režimem,“ dodává Ondřej Rušikvas, partner společnosti FUTTEC.

Proč právě mikrovlnná technologie FUTTEC?

Patentovaná technologie FUTTEC® slouží k preventivní neinvazivní údržbě asfaltových vozovek. Tento systém dokáže zacelit výtluk na asfaltovém povrchu bez vzniku spáry, změny původních parametrů komunikace (opravené místo je v podstatě vrácené do původního stavu) a nutnosti dlouhodobých uzavírek, spojených s objížďkami a dopravními kolonami. Celoroční opravy probíhají pomocí unikátních stavebních strojů: flotily „mikrovlnných cestářů“ FT3+ (pro kompletní bezespáré opravy výtluků o rozměrech do 60 x 80 cm) nebo samostatných mikrovlnných pecí pro dočasné zacelení výtluků větších rozměrů pomocí šetrně a rovnoměrně prohřáté pytlované asfaltové směsi. Jejich použití je rychlé a ekonomické, neumožňují však nahřátí místa opravy, a proto je toto řešení méně trvanlivé než zacelení výtluku pomocí „mikrovlnných cestářů“ FT3 a FT3+.