Cime 2 kvartál 2024

Společnost DZ Dražice na veletrhu FOR ARCH poprvé představuje české veřejnosti tepelná čerpadla Argo iM. Lze na ně získat státní příspěvky, stejně jako na fotovoltaická řešení ohřevu vody DZD Solar

DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE, zahájil nedávno spolupráci s novým partnerem – renomovanou italskou společnost Argoclima. Stal se tak dovozcem cenově výhodných tepelných čerpadel Argo iM ve třech výkonových variantách (8, 11 a 14 kW), která dosahují třídy energetické náročnosti A++. Ta tvoří po propojení s vlastní dražickou vnitřní jednotkou (hydromodulem HM09A) funkční a efektivní systém pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Nové produkty Argo ve svém portfoliu představuje společnost DZ Dražice při příležitosti právě probíhajícího mezinárodního veletrhu FOR ARCH. Na něm prezentuje i novinky ve státních dotačních programech Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, z nichž lze čerpat příspěvky na tepelná čerpadla Argo iM, a v dotačním titulu Nová zelená úsporám Light pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Ten nově zahrnuje nejen podporu zateplení rodinného domu, ale také solárního ohřevu vody.  

„Spolupráci s italskou společností Argoclima považujeme za logický krok v našem strategickém plánu rozvoje, protože spolu máme opravdu mnoho společného: více než 70letou historii výroby a vývoje, celkový obrat před 2,5 mld. Kč a v neposlední řadě členství ve skupině NIBE. Díky ní můžeme našim zákazníkům nabídnout nové ekologické produkty – tři varianty cenově atraktivních tepelných čerpadel Argo iM s dostupnou technickou i servisní podporou. K nim jim navíc dodáme i kompaktní vnitřní jednotku vyvinutou a vyrobenou přímo u nás v Dražicích,“ komentuje Karel Pacourek, generální ředitel DZ Dražice.

Efektivní kombinace tepelného čerpadla Argo iM s hydromodulem HM09A

Tepelná čerpadla Argo iM systému vzduch-voda (ve variantách 8, 11 a 14 kW) jsou v provedení monoblok, a jsou tedy určená k napojení na potrubí s topnou vodou: samotná instalace je proto jednodušší a obejde se bez součinnosti chladírenského technika. V jejich útrobách se nachází oběhové čerpadlo, dvojitý rotační kompresor, elektronický expanzní ventil a DC inverter – frekvenční měnič, který reguluje výkon a rychlost zařízení dle aktuální potřeby. Tato tichá zařízení proto dosahují vysoké účinnosti, třídy energetické náročnosti A++ a výstupní teploty topné vody až 58 °C (při zahrnutí vlivu kompresoru). „Tepelné čerpadlo Argo iM doplňuje dražická vnitřní jednotka – hydromodul HM09A. Po jejich propojení vzniká funkční systém na vytápění, chlazení a ohřev vody. Jednotka má v sobě integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním, pomocný elektrokotel o výkonu 9kW a pojistný a odvzdušňovací ventil. K přepínání směru toku topné vody mezi režimy vytápění a ohřevu vody slouží dodávané příslušenství: třícestný ventil VST 15,“ vysvětluje Jakub Ondráček, Business Developer Manager DZD Argo, a dodává: „Na tepelná čerpadla Argo je možné čerpat státní příspěvky v programech Nová zelená úsporám (až 100 000 Kč) a kotlíkové dotace (až 180 000 Kč). Například domácnosti s nízkými příjmy mohou získat na jeho pořízení a instalaci místo starého kotle na pevná paliva až 95 % uznatelných nákladů, ostatní pak 50 %.“

Nová zelená úsporám Light: zateplení a solární ohřev vody se státním příspěvkem

Součástí programu Nová zelená úsporám[1] je i dotační titul Nová zelená úsporám Light určený pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Ten neposkytuje příspěvky na tepelná čerpadla, jeho zaměření se ale nově rozšířilo (kromě dosavadního celkového zateplení) na podporu jiného obnovitelného zdroje energie – fotovoltaiky. Žadatelé v něm mohou čerpat až 90 000 Kč na fotovoltaický (solární) systém pro ohřev vody, a to dokonce už před samotnou realizací projektu.  V DZD Solar aktuálně nabízíme tři optimální řešení fotovoltaického ohřevu vody: systémy Logitex se zásobníkem vody LX ACDC M/M+K (125/160/200 litrů), Solar Kerberos se stávajícím nebo novým ohřívačem vody OKCE 125/160/200 a Solar Eco se stávajícím nebo novým ohřívačem vody OKCE 2,2 kW 125/160/200. Dvě z těchto variant (Logitex a Solar Eco) disponují unikátní sestavou dvou topných spirál, která slouží pro efektivní připojení k fotovoltaice a elektrické síti. V České republice dodáváme systémy, které pracují právě na tomto principu – tedy ohřevu vody elektřinou vyrobenou fotovoltaickými panely. Od doby, kdy byl dotační titul NZÚ Light vypsán, registrujeme o naše řešení solárního ohřevu vody velký zájem,“ uvádí Luboš Vrbata, vedoucí divize DZD Solar.


[1] Opětovný příjem žádostí o dotační podporu pro vlastníky bytových domů běží od 19. září. Od 26. září mohou své žádosti (i do nového podprogramu Oprav dům po babičce) podávat i majitelé rodinných domů: https://novazelenausporam.cz/novinky-a-akce/