Komatsu potřebu bagr

Společnost Cemex doplnila dokumentaci EIA pro těžbu štěrkopísku u Čeperky

Čeperka (Pardubicko) (ČTK) - Společnost Cemex doplnila dokumentaci pro posouzení vlivu pokračování těžby štěrkopísku u Čeperky na Pardubicku na životní prostředí (EIA). Výhrady k ní měly ministerstvo životního prostředí, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí, pardubické vodárny i obec Čeperka. Společnost uvedla, že připomínky vypořádala a že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi s využitím území.

Firma nechala zpracovat hydrogeologický posudek včetně podrobného vyhodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody a na ochranu vodního zdroje. Podle posudku nelze vyloučit nepříznivý dopad na vydatnost vodních zdrojů při extrémně nepříznivém vývoj klimatické změny. Proto bude nutné včas navrhnout a případně uskutečnit kompenzační opatření. Aktualizována byla také akustická studie.

Kvůli výhradám Čeperky se plocha záměru zmenšila a upřesnil se postup a organizace těžby. Nejbližší část aktualizovaného plánu je ve vzdálenosti více než 1200 metrů od lokálního biocentra Ve studánkách.

Společnost Cemex v lokalitě již léta těží surovinu zpod vodní hladiny plovoucím těžebním strojem. Maximální roční těžba má po dobu 14 let činit až 300.000 metrů krychlových, podobně jako doposud,

Starostka Čeperky Kristina Vosáhlová uvedla, že záměr je v rozporu s územním plánem obce. "Předali jsme celou věc advokátní kanceláři Frank Bold. Mám z toho obavu, blízko je úpravna vody Hrobice a může to ohrozit jímání vody," řekla ČTK Vosáhlová.

V říjnu 2020 lidé v sousední Stéblové těžbu štěrkopísku ve svém katastru odmítli. V místním referendu se proti ní vyslovilo přes 80 procent hlasujících. O těžbu v lokalitě usilovala těžařská společnost Šaravec a Ruč, která po plebiscitu nedoplnila ve lhůtě tří let dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Odpor vzbudil v roce 2018 také plán společnosti České štěrkopísky na těžbu štěrkopísků u Lohenic, místní části Přelouče na Pardubicku. Část obyvatel těžbu odmítla, měli obavy hlavně z velkého dopadu na krajinu, nárůstu dopravy a hluku a z narušení zdrojů vody. Záměr zatím nezískal kladné stanovisko EIA.