Cime 2 kvartál 2024

Společnost Cemex chce pokračovat v těžbě štěrkopísku u Čeperky na Pardubicku

Čeperka (Pardubicko) (ČTK) - Výrobce cementu a betonu Cemex chce pokračovat v těžbě štěrkopísku u Čeperky na Pardubicku. Společnost plánuje rozšíření dobývacího prostoru, v lokalitě již léta těží surovinu zpod vodní hladiny plovoucím těžebním strojem. Současné ložisko štěrkopísků Čeperka 1 bude za čas zcela vytěženo, uvedla společnost v dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Obec Čeperka má z pokračování těžby obavy.

Podle zveřejněného záměru chce společnost Cemex přejít kontinuálně do plochy těsně sousedícího ložiska štěrkopísků Čeperka - Podůlšany. Současný dobývací prostor zaujímá plochu 65 hektarů, rozšířit se má o dalších asi 41 hektarů. Dlouhodobý plán až na 18 let počítá s maximální roční těžbou do 300.000 krychlových metrů. Podle firmy neovlivní přírodu ani životní podmínky obyvatel.

Radnice v Čeperce upozornila, že záměr není v souladu s územním plánem obce, jenž by se musel změnit. Firma proto původní rozsah zmenšila. Obec se také obává vlivu těžby na podzemní vodu. "Nechali jsme si dělat monitoring studní, protože si myslíme, že podzemní vodu už ovlivňuje intenzifikace úpravny v Hrobicích," řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

V říjnu 2020 lidé v sousední Stéblové těžbu štěrkopísku ve svém katastru odmítli. V místním referendu se proti ní vyslovilo přes 80 procent hlasujících. O těžbu v lokalitě usilovala těžařská společnost Šaravec a Ruč, která po plebiscitu nedoplnila ve lhůtě tří let dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Odpor vzbudil v roce 2018 také plán společnosti České štěrkopísky na těžbu štěrkopísků u Lohenic, místní části Přelouče na Pardubicku. Část obyvatel těžbu odmítla, měli obavy hlavně z velkého dopadu na krajinu, nárůstu dopravy a hluku a z narušení zdrojů vody. Záměr zatím nezískal kladné stanovisko EIA.