Komatsu potřebuju Bagr

Společnost Caterpillar ukazuje životaschopnost využití technologie vodíkových palivových článků pro záložní napájení v datovém centru společnosti Microsoft.

Společnost Caterpillar Inc. oznámila úspěch své spolupráce se společnostmi Microsoft a Ballard Power Systems, jejímž cílem je demonstrovat životaschopnost využití velkoformátových vodíkových palivových článků pro spolehlivé a udržitelné záložní napájení datových center.

Demonstrace přinesla cenné poznatky o možnostech systémů palivových článků napájet několikamegawattová datová centra a zajistit tak nepřerušované dodávky energie pro splnění požadavků na 99,999% provozuschopnost. 

Demonstrace proběhla v náročném prostředí a ověřila výkonnost systému napájení vodíkovými palivovými články ve výšce 1 855 m n. m. a v podmínkách pod bodem mrazu. Projekt simuloval 48hodinovou záložní dodávku energie v datovém centru společnosti Microsoft v Cheyenne ve státě Wyoming, kde byl vodíkový palivový článek integrován do elektrické sítě datového centra, aby podporoval jeho kritické zatížení. K provozu dvou bateriových systémů pro ukládání energie Cat® Power Grid Stabilization (PGS) 1260 spolu s vodíkovým palivovým článkem o výkonu 1,5 MW byl použit řídicí systém Caterpillar Microgrid Controller.

Společnost Caterpillar vedla projekt a poskytla celkovou systémovou integraci, výkonovou elektroniku a řízení mikrosítě, které tvoří ústřední strukturu řešení vodíkového napájení. "Tato úspěšná spolupráce se společnostmi Microsoft a Ballard demonstruje potenciál vodíkových palivových článků, které pomáhají datovým centrům řešit jejich kritické energetické potřeby a zároveň snižují jejich emise," řekl Jaime Mineart, senior viceprezident společnosti Caterpillar Electric Power.

"Úspěch tohoto projektu je pro poskytovatele služeb příležitostí k inovacím v oblasti udržitelnosti technologií výroby energie," řekl Sean James, senior ředitel výzkumu datových center ve společnosti Microsoft. "Výzkum a výsledky demonstračního projektu vodíkových palivových článků nám pomohou dosáhnout našeho cíle, kterým je do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého."

Nový projekt představuje významný pokrok na cestě k zajištění spolehlivého a udržitelného záložního napájení datových center pomocí vodíkové technologie. 

Projekt je podporován a částečně financován Úřadem pro vodíkové technologie a palivové články Ministerstva energetiky USA (DOE) v rámci iniciativy H2@Scale, která sdružuje zúčastněné strany s cílem podpořit dostupnou výrobu, přepravu, skladování a využití vodíku v různých odvětvích energetiky. Během demonstrace analyzovala Národní laboratoř pro obnovitelnou energii (NREL) při DOE bezpečnost, technicko-ekonomické aspekty a dopady na skleníkové plyny.

"Dokončení této demonstrace považujeme za důležitý důkaz spolehlivosti a odolnosti palivových článků Ballard při poskytování záložního napájení datových center bez emisí," řekl David Mucciacciaro, obchodní ředitel společnosti Ballard Power Systems. "Jsme nadšeni schopností našich produktů uspokojit kritické potřeby zákazníků datových center v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví."

Společnost Caterpillar spolu se svou celosvětovou sítí prodejců Cat pomáhá zákazníkům plnit závazky týkající se provozuschopnosti tisíců datových center po celém světě a nabízí vysoce pohotová energetická řešení a odborné znalosti, včetně specifikace, instalace, uvedení do provozu a servisu.

Technologie společnosti Caterpillar pro pohon na vodík zahrnují řadu komerčně dostupných energetických řešení schopných provozovat zemní plyn s příměsí vodíku až 25 %. Společně s minnesotskou společností District Energy St. Paul také realizují projekt, jehož cílem je demonstrovat systém kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP) na vodíkové palivo.

Kromě energetických řešení využívajících vodík a další paliva, která pomáhají snižovat emise uhlíku, nabízí společnost Caterpillar široké portfolio produktů, které pomáhají zákazníkům dosahovat jejich cílů v oblasti klimatu. Patří mezi ně softwarová řešení DERMS (Distributed Energy Resource Management System) pro monitorování, správu a zpeněžování energetických aktiv v areálu, kompletní sada technologií pro hybridní energetická řešení, systémy Cat CHP a systémy kombinovaného chlazení, vytápění a napájení (CCHP) a systémy, které mohou pracovat na hydrogenovaný rostlinný olej (HVO), bionaftu a směsné palivové produkty.