Komatsu potřebu bagr

Společnost AŽD úspěšně pokračuje v Litvě

V návaznosti na úspěch ve výběrovém řízení byla podepsána smlouva mezi českou společností AŽD a Lietuvos Geležinkeliai (Litevskými železnicemi) na rozšíření technologií a software zabezpečovacího zařízení ve stanici Kaunas a na železniční trati Kaunas - Palemonas.

 

Smlouva byla podepsána v celkové hodnotě 1 mil. EUR a navazuje tak na předchozí projekty rozšíření zabezpečovacího zařízení na tratích Kazlu Ruda - Mauručiai a Jiesia - Rokai. Zmíněné projekty souvisí s výstavbou infrastruktury evropského rozchodu pro napojení terminálu Palemonas na evropskou železniční síť v rámci projektu Rail Baltica. Tato infrastruktura je budována podél trati, na které bylo v rámci projektu Kaunas - Kybartai dříve instalováno zabezpečovací zařízení z produkce AŽD.

 

V rámci projektu budou doplněny systémy počítačů náprav pro zabezpečení kolejiště o rozchodu 1 520 mm v oblastech křížení s kolejištěm evropského rozchodu 1 435 mm. Počítače náprav budou dále doplněny v úseku kolejové splítky (úsek železniční nebo tramvajové trati, kde dochází k průniku průjezdného průřezu vozidel dvou souběžných kolejí) a v tunelu. Nutností budou také změny hardware a software staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11-LG a traťového zabezpečovacího zařízení ABE-1-LG.

 

Podpisem této smlouvy byl potvrzen zájem nového vedení Litevských železnic o další spolupráci s naší společností, která má v Litvě velmi dobré jméno,“ říká generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle.

 

V Litvě se nyní intenzivně připravují projekty související s koridorem Rail Baltica, což je velká výzva pro všechny firmy v oboru železničního zabezpečovacího zařízení. AŽD Praha rozhodně nebude v tomto procesu stát stranou a již nyní se intenzivně připravuje na očekávané veřejné soutěže.