husqvarna

Společnost AŽD podepsala smlouvu na zabezpečení srbské železniční tratě Subotica – Horgoš

Česká společnost AŽD uspěla se svou nabídkou v soutěži na dodávku zabezpečovacího zařízení na železniční trať Subotica – Horgoš (maďarská hranice v Srbsku). Hlavním kontraktorem projektu je konsorcium firem Karin komerc MD Doo Veternik a RZD International, AŽD bude realizovat své dodávky z pozice subdodavatele. Hodnota dodávky AŽD je 11,5 mil. EUR (v přepočtu cca 288 mil. Kč) a realizace potrvá 11 měsíců.

V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení bude společnost AŽD v Srbsku instalovat plně elektronické staniční zabezpečovací zařízením ESA 44 do čtyř železničních stanic (Javna Skladišta, Palič, Bački Vinogradi a Horgoš). Součástí dodávky je také zabezpečení 26 výhybek, instalace počítačů náprav a vybavení všech zmíněných železničních stanic moderními návěstidly s LED svítilnami v počtu 44 kusů. Celou trať společnost AŽD zabezpečí evropským vlakovým systémem ETCS úrovně 1.

Srbsko dlouhodobě patří mezi strategická teritoria, kam naše společnost dodává moderní zabezpečovací technologie na železnici. I nadále zde budeme usilovat o zakázky v našem oboru působnosti a prokazovat kvalitu českých systémů,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Podpisem smlouvy společnost AŽD potvrdila své významné postavení na Balkáně, kde kromě Srbska v současné době realizuje rozsáhlé projekty v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku.

Na realizaci zabezpečení tratě Subotica – Horgoš se bude významnou měrou podílet dceřiná společnost AŽD Saobračajni sistemi z Bělehradu.