Mercedes

Splavnost Baťova kanálu do Hodonína má být možná od konce roku 2025

Hodonín (ČTK) - Splavnost Baťova kanálu, který slouží rekreační plavbě, se má na konci roku 2025 prodloužit na jihu o sedm kilometrů do Hodonína. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) dnes podepsalo smlouvu s firmou, která postaví plavební komoru Rohatec/Sudoměřice. Stavba za 340 milionů korun tak může začít už v létě. V roce 2026 by tak měly do Hodonína doplout první výletní lodě, uvedl v tiskové zprávě ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

O prodloužení splavnosti na jih usilovalo ŘVC několik let. Půjde o čtrnáctou plavební komoru, první po 85 letech. "Turisté plující po Baťově kanále nejen objeví krásy doplutí do Rohatce a Hodonína, ale také oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí nejvíce zatíženým úsekům vodní cesty. Zároveň s novou plavební komorou ještě rozšíříme stávající přístaviště v Rohatci a v Hodoníně. Do několika let poté by pak měl být v Hodoníně postaven velkokapacitní přístav se zázemím," řekl Fojtů.

Nová plavební komora bude mít užitnou délku 38,5 metru a šířku 5,3 metru, což jsou obdobné parametry jako u dalších komor na Baťově kanálu. Vznikne na břehu vedle jezu v Sudoměřicích, který čeká kompletní oprava. Komora bude překonávat spád 2,7 metru až na hladinu řeky Moravy. Navazující současné koryto říčky Radějovky bude v délce 800 metrů prohloubeno a rozšířeno na šest metrů, aby mohly lodě bezpečně proplouvat.

Daný úsek tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Dva současné mosty pro zemědělskou techniku jsou nyní nízké, proto se budou stavět nové. Součástí stavby jsou environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, který tvoří vegetační pás s drobným vodním tokem. Po dokončení bude ekologická stabilita území vyšší a biodiverzita území bude minimálně stejná. Nové biotopy mají v budoucích letech postupně převýšit současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce a stavba také vyřeší dnešní migrační neprostupnost říčky.

Baťův kanál je dnes splavný na 54 kilometrech mezi Otrokovicemi a slovenskou Skalicí. Ročně jej navštíví okolo 85.000 lidí a jejich počet po sezonách poznamenaných covidovou pandemií znovu roste. Do roku 2030 se také počítá s tím, že na severu bude splavný až do Kroměříže.