husqvarna

Soud zamítl protest spolku, který odmítá těžbu v novém lomu u Č. Budějovic

České Budějovice (ČTK) - Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh Spolku pro důstojný život v Ševětíně a okolí, aby zrušil změny územního plánu městyse Ševětín, které umožní skládkovat kamenivo z nově plánovaného lomu Kolný. Změna územního plánu neodporuje zásadám územního rozvoje, uvedl soud, který o tom informoval v tiskové zprávě.

Firma Kámen a písek, největší výrobce drceného kameniva v kraji, chce otevřít nový lom Kolný na těžení stavebního kamene. Nahradí tak lom v Ševětíně, jejž brzy dotěží a zrekultivuje. V novém lomu s rozlohou 47,7 hektaru by firma v prvních 30 letech těžila téměř na 25 hektarech. Roční kapacita nové těžební linky bude 500.000 tun, uvedla dříve firma. Lidé v jihočeském Ševětíně podpořili na podzim 2021 v referendu stavbu nové linky na zpracování kamene a s ní spjatou změnu územního plánu.

"Krajský soud neshledal, že by změna územního plánu odporovala zásadám územního rozvoje, neboť ty vymezují plochy těžby kamene v katastrálním území obce Kolný s tím, že mají primárně sloužit k samotné těžbě suroviny, a nikoli navazujícím činnostem (zpracování, uskladnění). Argumentaci spolku, dle které provoz skládky vyvolá negativní vlivy jako hluk a prašnost (podobně jako stávající provoz lomu, linky na zpracování kamene a skládky kameniva), není možné ve fázi přijímání změny územního plánu podrobně posoudit. Územní plán stanoví pouze základní kritéria pro budoucí rozvoj obce," uvedla mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová.

Ševětín přijal změnu územního plánu, která poblíž obce vymezuje plochu pro skládkování zpracovaného kameniva z plánovaného lomu v katastru obce Kolný. Výše zmíněný spolek žádal, aby soud změnu územního plánu zrušil. Argumentoval, že změna odporuje zásadám územního rozvoje kraje. S návrhem spolku nesouhlasily jak Ševětín, tak firma Kámen a písek, uvedl soud.

"Plocha skládky kameniva je v blízkosti ploch těžby, je dobře přístupná z existující dopravní infrastruktury a nachází se v dosahu inženýrských sítí. Změna územního plánu taktéž počítá s výsadbou izolační zeleně a výstavbou protihlukového valu. Přijaté řešení navíc navazuje na změnu územního plánu města Lišov," uvedl soud.

Nová linka na zpracování kamene by se měla začít stavět v roce 2025, investice bude 300 milionů Kč, řekl již dříve ČTK výkonný ředitel firmy Kámen a písek Pavel Fučík. Dalších až 35 milionů bude stát rekultivace starého lomu.

Firma posune v kamenolomu Kolný u Ševětína, kde chce začít těžit, technologickou linku do lesa, blíž k novému ložisku. Vyšla vstříc přáním obyvatel. Městys tak oddělí od drtičů a třídičů stromy, což minimalizuje hluk i prach. Linka bude od centra Ševětína místo nynějších 670 metrů 1400 metrů daleko, uvedla již dříve firma.

Nové ložisko kamene Ševětín/Kolný je státem vyhledaný zdroj kameniva z roku 1984, zabírá 68,4 hektaru. Je to územní rezerva pro těžbu, těžební plocha bude 47,7 hektaru. Současný lom chce firma provozovat do roku 2029, pak téměř na 24 hektarech vznikne lesopark, jezero, tůně a kamenité svahy.

Firma Kámen a písek, která těží a zpracovává kamenivo, vlastní v kraji deset kamenolomů. Zaměstnává kolem 130 lidí. Tržby jí stouply loni meziročně o 18 procent na 642,8 milionu Kč. Zisk po zdanění klesl o 1,4 milionu na 90,4 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy. Společnost Kámen a písek je součástí rakouské skupiny Kirchdorfer Gruppe. Loni prodala 2,86 milionu tun materiálu.