husqvarna

Sociální zařízení budou muset mít požární signalizaci, novela nabývá účinnosti

Praha 1. prosince (ČTK) - Pobytová sociální zařízení budou muset být ze zákona vybavená požární signalizací. V budovách s nejvýše 50 klienty postačí podle předlohy čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů budou muset instalovat elektrickou signalizaci. Povinnost zavádí poslanecká novela, která dnes nabývá účinnosti. Povinnost se vztahuje i na současná zařízení sociálních služeb, musí ji splnit do tří let od nabytí účinnosti novely.

"Cílem předloženého návrhu je zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby," stojí ve zdůvodnění novely. Ta reaguje na loňský tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku. V domově pro mentálně postižené při něm tehdy zemřelo na místě osm lidí, další muž poté v nemocnici. Požár ve Vejprtech patří mezi nejtragičtější v Česku.

Pobytová sociální zařízení s elektrickou signalizací budou napojená na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Na pulty centralizované ochrany hasičů budou moci být bezplatně připojené rovněž elektrické požární signalizace v nemovitých národních kulturních památkách i v dalších vybraných nemovitých kulturních památkách. Novela také zavádí členění budov do kategorií z hlediska požární bezpečnosti.