Komatsu potřebu bagr

Sněmovní výbor podpořil širší účast veřejnosti při povolování staveb

Praha (ČTK) - Do zákona o ochraně přírody a krajiny by se mohla dostat možnost širší účasti veřejnosti na řízeních při povolování staveb. Příslušný pozměňovací návrh dnes podpořil sněmovní výbor pro veřejnou správu. Výbor dnes posuzoval pozměňovací návrhy k novému zákonu o Jednotném environmentálním stanovisku (JES) a k souvisejícímu změnovému zákonu, kterým se mění jiné zákony týkající se životního prostředí.

Nově by se podle návrhu mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají se kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. S návrhem přišel výbor pro veřejnou správu i výbor pro životní prostředí. Sněmovna by o nich měla rozhodovat s návrhem zákona o JES i související novelou stavebního zákona a změnami dalších zákonů v pátek 24. března.

Od roku 2018 se spolky nemohou účastnit značné části povolovacích procesů podle stavebního zákona. Za jejich opětovné zapojení do povolovacího řízení se letos v lednu vyslovil i ombudsman Stanislav Křeček. Křeček již dříve oslovil členy obou zmíněných výborů a upozornil je, že spolky mohou být v povolovacích řízeních v mnohém přínosné.

Výbor naproti tomu nedoporučil schválit podobný návrh pirátské poslankyně Kláry Kocmanové, který má navrátit v zákoně o ochraně přírody a krajiny účast spolků a sdružení do správních řízení. Týká se to sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, a svou účast v řízení budou muset písemně oznámit. Podle zpravodaje Jiřího Havránka (ODS) je tento návrh nehlasovatelný, protože poslankyně Kocmanová ho předložila k jinému návrhu zákona.

S kladným doporučením výboru se setkal návrh Michaely Opltové (STAN), který mimo jiné stanoví povinnou předběžnou konzultaci žadatele o stanovisko s úřadem, který má JES vydat. Cílem této konzultace má být předběžné nalezení konkrétních zájmů ochrany životního prostředí, které by měl úřad v rámci vydávaného stanoviska posoudit.

Výbor zaujal negativní postoj k návrhu Moniky Oborné (ANO), která chce zachovat v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu ustanovení usnadňující vyjímání půdy I. a II. třídy z půdního fondu.

Návrh nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) má před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Nahradit má povolovací procesy až podle devíti nynějších zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Výbor podpořil odklad účinnosti nového zákona o JES z letošního 1. července na 1. ledna 2024.