Komatsu potřebu bagr

Sněmovna schválila povinné audity bezpečnosti silnic a dálnic

Praha 13. května (ČTK) - Vlastníci zákonem stanovených pozemních komunikací patrně budou muset každých pět let zajistit posouzení rizik dopravních nehod na jednotlivých úsecích. Novelu zákona, která jim tuto povinnost uloží, dnes přijala Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Novela zpřísňuje podmínky pro kontrolu bezpečnosti dálnic, silnic I. třídy a dalších vybraných silnic.

Pozemní komunikací podléhající posuzování bezpečnosti budou kromě komunikací zařazených do transevropské silniční sítě i veškeré dálnice a silnice první třídy vlastněné státem a dále úseky silnic druhé a třetí třídy ve vlastnictví krajů, pokud jsou zcela nebo jen zčásti financované z EU. U rizikových úseků pak budou následovat podrobné prohlídky s návrhy vyššího zabezpečení. Větší kontrola by měla fungovat také při projektování a stavbě dálnic a silnic.

První posouzení komunikací se má uskutečnit v roce 2024 a opakovat každých pět let. Česká strana zvolila tuto nejdelší možnou lhůtu, kterou umožňuje evropský předpis, a to kvůli náročnosti posouzení, uvádí důvodová zpráva. Posuzování se má zaměřit na rizika nehod a na závažnost jejich dopadů.

Změny v zákoně by měly zlepšit identifikaci rizikových míst na dálnicích a silnicích. Jednotlivé úseky by měly být následně rozděleny na části s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. Ministerstvo dopravy bude vést jejich souhrnný seznam. U rizikových úseků budou muset úřady provést podrobné prohlídky a podle nich nastavit opatření ke zvýšení bezpečnosti. Další novinkou bude institut prvotního hodnocení záměru, který bude předcházet auditům bezpečnosti dálnic a silnic a jednotlivým postupům podle stavebního zákona.

Zpřísnění podmínek pro posuzování bezpečnosti vychází z evropské směrnice. Dosud tyto podmínky platily pouze pro strategické úseky, které patří do tzv. transevropské dopravní sítě. Nyní se to rozšíří na všechny dálnice, silnice první třídy a také mimoměstské úseky ostatních silnic, které financovala EU.

Předloha také ruší povinnost vybavit vozidla s vojenskou poznávací značkou, registrační značkou elektrického vozidla nebo zvláštní registrační značkou historického vozidla elektronickou palubní jednotkou pro placení elektronického mýtného.

Na návrh hospodářského výboru poslanci usnadnili převoz takových pracovních strojů, jejichž rozměry nebo hmotnost překračují hodnoty stanovené zákonem a které slouží pro opravy silnic. V současné době potřebují tyto stroje pro přepravu na speciálních vozidlech individuální povolení. Nově už by plošně mělo podmínky stanovit ministerstvo dopravy. Dopravcům by to mělo ulevit od administrativy spojené s podáváním žádostí o tato povolení. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to označil za významnou úlevu.