Komatsu potřebuju bagr

Sněmovna asi uzákoní vytvoření profesní České komory zeměměřičů

Praha 29. listopadu (ČTK) - Sněmovna asi uzákoní vytvoření profesní České komory zeměměřičů, která by udělovala autorizace pro ověřování stavebních plánů nebo státních map. Využije k tomu novelu zeměměřičského zákona, kterou dnes poslala do závěrečného kola schvalování. Novela měla podle původního vládního návrhu zajistit pouze to, že zeměměřičský úřad jako správce státních map a databázových údajů bude tyto informace poskytovat bezplatně jako otevřená data. Přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona.

Zeměměřičská komora má podle úprav sněmovního zemědělského výboru udělovat autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu nebo dokumentace o vytyčení hranice pozemku, činností využívaných ve výstavbě a pro státní mapy. Udělovala by titul "autorizovaný zeměměřický inženýr".

Autorizaci by podle návrhu mohli získat zeměměřiči nejméně s pětiletou praxí po složení zkoušky, komora by je zapsala do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Komoru se sídlem v Praze by vedlo představenstvo volené jejím sněmem, měla by dozorčí a autorizační radu. Komora by za disciplinární provinění mohla udělit mimo jiné pokutu do výše 50.000 korun nebo odebrat autorizaci.

Ustavení komory iniciovala Asociace podnikatelů v geomatice s podporou České komory architektů, Ředitelství silnic a dálnic ČR či Správy železnic. Vznik nové profesní organizace podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Původní vládní předloha počítá s tím, že nově budou poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. Cílem je vytvořit předpoklady pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy," dodává důvodová zpráva.

Novela je téměř totožná s předlohou, kterou v září 2020 připravil kabinet Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ale tuto úpravu v minulém volebním období nestihla projednat. Aktuální vládní novela se od původní verze liší pouze ve vymezení informačního systému digitální mapy veřejné správy.