Cime 3 kvartal 2024

Sněmovna asi odloží povinnost informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc

Praha 6. října (ČTK) - Sněmovna možná odloží o rok zavedení povinnosti poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody uživatelům bytů aspoň jednou za měsíc. Správní výbor dnes doporučil plénu schválení svého pozměňovacího návrhu navzdory nesouhlasu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Členové výboru podpořili také úpravu vymezení měřičů, z nichž by měli uživatelé bytů údaje o spotřebě každý měsíc dostávat. O podobě vládní novely, která vychází z unijní směrnice, by poslanci mohli hlasovat v říjnu.

V souvislosti s odkladem informační povinnosti na rok 2024 varoval Bartoš před rizikem pokuty ze strany Evropské unie. Výbor se ale hlasy velké většiny přítomných členů přiklonil k argumentům zpravodaje Karla Haase (ODS). Poukazoval na krátkou dobu mezi přijetím zákona a zavedením povinnosti, pokud by byla účinná už od příštího roku.

Sněmovna by měla podle doporučení výboru schválit úpravy, podle které budou muset do konce roku 2026 informovat měsíčně o spotřebě pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Povinnost tak zatím nedopadne zejména na malá společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Od roku 2027 se má povinnost týkat údajů z měřičů, k jejichž odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Od tohoto roku budou muset být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech.

Výbor navíc doporučil přijetí pozměňovacího návrhu Evy Fialové (ANO) a Jiřího Havránka (ODS, který ruší povinnost poskytovatele služeb informovat uživatele bytu každý měsíc o zpřístupnění údajů o spotřebě. Stačilo by to jen jednou.

Opoziční poslanci stejně jako zástupci pronajímatelů bytů a nájemníků již dříve varovali před tím, že s novou informační povinností vzrostou náklady na administrativu. Zástupci pronajímatelů bytů a nájemníků společně žádali upřesnění vymezení a roční odklad účinnosti novely. Důvodová zpráva zvýšení administrativních nákladů poskytovatelů služeb, jako jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů včetně bytových družstev, předpokládá. Jejich promítnutí do cen služeb ale nebude podle předlohy možné. Náklady bude podle zdůvodnění provázet zavádění systému informujícího uživatele i měsíční zasílání informací elektronickou formou. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem.

Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat podle předlohy také dálkově prostřednictvím internetu na heslo a aktualizovat je tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožní. Uživatele bytů nebudou muset informovat o spotřebě tepla za období, v němž je nedodávali.