Komatsu potřebuju bagr

SMO ČR trvá na zachování stavebních úřadů ve větších obcích a městech

Seč (Chrudimsko ) 12. května (ČTK) - Svaz měst a obcí ČR trvá na zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a na obcích s pověřeným úřadem. Stavební úřady by se neměly rušit "od stolu", ale je nutné respektovat konkrétní situaci v určitém území. Vláda by měla jednat v každém kraji se všemi místními stavebními úřady, kritérium počtu zaměstnanců, které rozhoduje o budoucí existenci úřadu, ještě nic nevypovídá o efektivitě jeho práce, řekl dnes novinářům předseda svazu František Lukl.

"Pořád se domníváme, že by tato agenda měla být co nejblíže občanům, nicméně nemůžeme souhlasit s tak masivní redukcí stavebních úřadů. Vyzýváme, pojďme do regionů vyjet společně a debatovat s představiteli stavebních úřadů o jejich nutnosti a smysluplnosti, protože se domníváme, že zrušení některých je opravdu nesmyslné," uvedl Lukl. Například v obvodu Jičína má být podle něj zrušeno pět stavebních úřadů, ale v silách města není nabrat uvolněné úředníky a soustředit agendu do jednoho místa.

Při rozhodování o zrušení stavebního úřadu nelze podle svazu vycházet pouze z teoreticky nastavených kritérií, ale je nutné vzít v potaz personální, finanční a prostorové kapacity nejen u úřadu rušeného, ale i u úřadu přejímajícího. Změna by podle Lukla také přinesla zvýšené náklady. Obce s rozšířenou působností, které by měly přijmout úředníky a agendu ze zrušených úřadů, na to nemají potřebné prostory a vybavení.

"Pořád se domníváme, že širší rozložení do území je ve prospěch nejen občanů a stavebníků, ale i souvisejících nákladů," řekl Lukl. Je pro zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným úřadem, ale i na některých vytížených úřadech v menších obcích. "Víme ale, že ne všechny obce druhého typu, které dnes stavební úřad mají, si jej chtějí zachovat. Jsou i ty, které by se ho zbavily. Proto říkáme, nedělejme to od stolu, vyjeďme do toho území a na úrovni krajů debatujme o tom, kde je to smysluplné a kde je to naopak nadbytečné," uvedl Lukl.

Stavební zákon byl schválen v minulém volebním období Sněmovny. Přinesl mimo jiné oddělení stavebních úřadů od samospráv a přechod úředníků do služebního poměru a zmenšení úřednického aparátu.V čele nově budované struktury stavebních úřadů by měl stát Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě a Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze. Základním článkem dané soustavy by měly být krajské stavební úřady. Zákon by měl nabýt plné účinnosti 1. července 2023.