Cime 2 kvartál 2024

Slavnostní představení projektu revitalizace bývalého pivovaru Eggenberg


Pivovarská zahrada,  místní cenné archeologické naleziště. Zahrada byla vybudována v 16. století v duchu manýrismu jako součást vdovského sídla Anny z Rogendorfu. V pozadí západní stěna Renesančního paláce během stavebních prací na opravě původních komínových těles a výměně krytiny. 

Český Krumlov, 16. června 2021-V areálu bývalého pivovaru Eggenberg dnes proběhlo slavnostní představení projektu „Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg“. Setkání se zúčastnili zástupci investora, společnosti Centrum Český Krumlov a. s. (člen skupiny Fortunogroup a.s.), města Český Krumlov, společnosti Metrostav a.s., který je zhotovitelem projektu, a řada dalších hostů. Projekt revitalizace čtyř památkově chráněných objektů získal podporu 169,6 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavba začala v prosinci 2020 a potrvá do října 2022. V renovovaných objektech vznikne návštěvnické centrum, výstavní expozice na téma „Život a sny podzámčí“ a expoziční a edukační prostory ve spolupráci se Sdružením grafiků Hollar.


Nádvoří pivovaru, nalevo křídlo  Renesančního paláce Anny z Rogendorfu ze 16. století . Sgrafitové omítky po opravě z poloviny minulého století. V pozadí severní křídlo rožmberské zbrojnice se zazděným renesančním bosovaným portálem.

Renovované objekty jsou zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO jako součást Městské památkové rezervace. „Naším cílem je zpřístupnit po letech příprav další část areálu bývalého pivovaru a otevřít ho pro širokou veřejnost. Jsem přesvědčen, že citlivá rekonstrukce těchto historicky cenných objektů, a v případě objektů bývalé Varny a Hvozdu i včetně renovace unikátního technologického vybavení, bude spolu s atraktivně pojatými expozicemi dalším cílem jak návštěvníků, tak i obyvatel Českého Krumlova. Po zahájení provozu Historického pivovaru Český Krumlov na konci roku 2015 se jedná o další krok naší společnosti v revitalizaci významné části území Českého Krumlova, na který chceme v dalším období navázat i rekonstrukcí a dostavbou zbývající části areálu “, říká předseda představenstva Centra Český Krumlov, a.s. Ing. Karel Vavroušek.

„Spolu se všemi občany města se těším, že po rekonstrukci celého areálu pivovaru bude Nové Město, jak se tato část Krumlova jmenuje, jeden veliký krásný historický komplex, který nabídne nepřebernou škálu možností pro obyvatele a návštěvníky Krumlova. Společně s Kláštery půjde o jedinečnou historickou část města, která bude jen těžko hledat konkurenci v České republice. Už teď se těším na výslednou podobu,“ uvádí starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. 

„Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg si žádá velmi ohleduplný přístup, jedná se o areál s bohatou historií, postupně budovaný již od 16. století a nacházející se ve středověkém centru krásného města Český Krumlov. Jsme si plně vědomi náročnosti postupů stavebních prací a potřeby důkladné spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Objekty areálu jsou nemovitou kulturní památkou a současně leží v území městské památkové rezervace. Je tedy důležité vnímat i blízké okolí projektu, které je unikátním a turisticky velmi atraktivním cílem. Těším se, že tento zajímavý projekt úspěšně dokončíme do 15. 10. 2022 a staneme se tak součástí bohaté historie těchto jedinečných míst,“ doplňuje Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6 společnosti Metrostav a.s.

Rekonstrukci provádějí ve sdružení divize 1 a divize 6 společnosti Metrostav a.s. Projekt zahrnuje řadu unikátních stavebních prvků jako např. rozsáhlý původní krov ze 16. století v renesančním paláci Anny z Rogendorfu, kde se bude realizovat skleněná pochozí lávka nad tzv. hambalky přímo v konstrukci krovu. Návštěvnické centrum přinese symbiózou původních zděných konstrukcí včetně sgrafitové stěny ze 16. století a nových skleněných a ocelových prvků se vstupní lávkou opláštěnou cortenem. Stavební práce probíhají pod tradičně velmi přísným dohledem českokrumlovské památkové péče. Při odkrývání konstrukcí jsou objevovány po staletí skryté prvky. S tím souvisí enormní množství stavebních změn. Např. objev původních renesančních stropů z 16. století v paláci Anny z Rogendorfu a následné rozhodnutí o jejich restaurování zapříčinil změnu vnitřní dispozice dotčeného interiéru. Řada nových nálezů znamená množství projektových změn a následné hledání nových technických řešení. Realizace projektu tak stavbařům Metrostavu přináší řadu zajímavých výzev a zkušeností při rekonstrukci historických objektů.

Více informací: www.fortunogroup.cz, www.metrostav.cz, www.ckrumlov.cz

Ing Tomáš Gürtler Centrum Český Krumlov a s
Karel Volf MBA obchodní ředitel Metrostavu