Komatsu potřebu bagr

Silničáři požádali o nové posouzení EIA pro obchvat Bučovic

Bučovice (Vyškovsko) 29. listopadu (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic stáhlo při přípravě obchvatu Bučovic na Vyškovsku dva roky starou žádost o posouzení vlivů na životní prostředí EIA a podalo novou podle upraveného projektu. Už se nepočítá s nutností přeložky železniční tratě. Zároveň se uspíšilo odhadované datum stavby. Zatímco v roce 2019 byl předpoklad, že se začne stavět až v roce 2032, nyní se počítá s rokem 2025. Stavbě obchvatu by však měla předcházet modernizace a elektrizace železniční tratě z Brna do Uherského Hradiště, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

O téměř šestikilometrovém obchvatu Bučovic, které leží na frekventované silnici I/50 z Brna do Trenčína, se začalo mluvit již v 80. letech minulého století. Silnice vede přes bučovické náměstí a denně po ní v roce 2016 projelo v průměru 16.000 aut. Až bude obchvat hotový, většině obyvatel města se citelně uleví a zvýší se bezpečnost v centru. Stavba by měla trvat 2,5 až tři roky.

Stavba už byla v prvním desetiletí 21. století poměrně blízko, dokonce bylo vydané územní rozhodnutí pro první etapu. V roce 2007 proti němu ale bylo vydané odvolání a pak stavbu napadli další občané i peticemi. Upustilo se tedy od původní trasy podél Litavy a vznikla vyhledávací studie, která určila nejvhodnější trasu, vedoucí jižně od města a severně od obce Kloboučky. Od současné silnice se má odpojit v Marefách a znovu se napojit ve Vícemilicích. Aktuálně se počítá s tím, že na trase bude osm mostů včetně dvou přes železniční trať.