Cime 2 kvartál 2024

Signatáři dnes podepsali memorandum k přestavbě železnice v Brně

Brno (ČTK) - Čtyři roku po vzniku memoranda o spolupráci při přípravě rekonstrukce brněnského železničního uzlu přibylo dnes pod dokumentem pět podpisů. Na brněnském dolním nádraží se sešli zástupci Brna, Jihomoravského kraje, ministerstva dopravy, Správy železnic (SŽ) a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), aby deklarovali společný postup při přípravě stavby, o níž se v Brně hovoří zhruba 100 let. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se stále počítá se zahájením stavby v roce 2028 a dokončením v roce 2034.

Součástí přestavby uzlu je opuštění současného hlavního nádraží a jeho přesunutí o kilometr na jih, kde je dnes dolní nádraží používané při výlukách. Přestavba uzlu zahrne i řadu dalších staveb od Židenic po Horní Heršpice a má vyřešit nedostatečnou kapacitu hlavního nádraží pro osobní dopravu. Přestavba bude vycházet ze studie proveditelnosti, která byla zpracovaná v roce 2017 a tehdejší odhady hovořily o nákladech 50 miliard korun. Se stejnou částkou dnes operoval i Kupka, i když ceny materiálů a stavebních prací se za tu dobu významně zvýšily.

"Překvapit teď vyšší částkou by nebylo funkční, protože ji neznáme. Potřebujeme projektové dokumentace. Letos bychom měli získat finální podobu architektonické studie a poté bude prostor pro zpřesnění toho, kolik bude stavba stát," řekl Kupka. Jen pro letošek má SFDI vyčleněno 100 milionů korun na to, aby příprava plynule pokračovala.

Město také podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) pracuje na přípravě dopravního řešení, které umožní nové nádraží napojit na všechny druhy dopravy ve městě. Do konce roku má být hotová i studie proveditelnosti na podzemní dráhu, jež má vést Brnem v severojižním směru.

Zatím má Správa železnic k dispozici architektonický návrh podoby nového hlavního nádraží od nizozemského ateliéru Benthem Crouwell Architects, který vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž. Tentýž ateliér nyní pracuje i na podrobné architektonické studii. Podle Kupky je také potřeba vyřešit, zda bude stačit aktualizovat studii vlivů na životní prostředí nebo bude potřeba zcela nová.

Podle Mojmíra Nejezchleba ze SŽ už se také podařilo funkčně vyřešit požadavky nákladních dopravců, pro něž byl problém napojení maloměřického seřaďovacího nádraží na brněnský uzel. "Problematickým bodem bylo přetížené jižního zhlaví v Židenicích (výjezdu z židenické stanice). Úspěšně jsme projednali řešení a malujeme podsmyk hlavní tratě, který problém řeší," řekl Nejezchleb.

Právě v Židenicích má začít nultá etapa přestavby uzlu. "V roce 2025 začne přestavba mostů v Bubeníčkově ulici a už příští rok chceme začít stavět mezi Židenicemi a odbočkou Táborská. V ulici Klíny vznikne nové těleso pro čtyři koleje, protihluková opatření a vymění se mostní ocelové konstrukce, které nevyhovují kvůli velké hlučnosti," řekl Nejezchleb.