Mercedes

Senátní výbory podpořily změnu platnosti stanoviska MŽP k dopravním stavbám

Praha 20. října (ČTK) - Senát by měl schválit stručnou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která má umožnit hladkou dostavbu dvou dálničních úseků. Jde o D1 v úseku Říkovice - Přerov a D49 Hulín - Fryšták. Příslušnou poslaneckou novelu zákona o EIA dnes doporučily schválit senátní hospodářský i ústavně-právní výbor. Novela počítá s tím, že stanovisko ministerstva životního prostředí k vlivům vybraných významných dopravních staveb na životní prostředí bude muset být platné i v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních. Půjde hlavně o stavební povolení.

Pokud by Senát novelu zákona zamítl nebo k ní přijal pozměňovací návrh, skončila by její legislativní pouť, protože Sněmovna by už o ní nerozhodla. Její volební období skončí ve čtvrtek.

Podle nynějšího zákona je stanovisko platné pět let. Schválená změna znamená, že bude muset být platné v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních. S návrhem přišla ve Sněmovně skupina poslanců napříč stranami. Nejasnosti v nynějším zákoně představují podle navrhovatelů závažný problém při dostavbě dvou z deseti prioritních dopravních staveb, která ještě nemají vydána všechna potřebná povolení.

Zástupce překladatelů a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka dnes v senátním výborech zopakoval, že pokud by stanoviska pozbyla platnosti při dalších povolovacích řízeních, musel by stát začít s procesem EIA znovu, a znovu tak vynakládat miliony korun.

Rezervovaný postoj vyjádřilo dnes před senátory ministerstvo životního prostředí. Náměstek Vladimír Mana uvedl, že projednávaná úprava nezpůsobí prodloužení platnosti závazného stanoviska v procesu EIA a navrhovaný úmysl se tak nenaplní.

Poslanecký návrh se týká posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, u prioritních dopravních staveb. Jde o prioritní dopravní záměry zavedené novelou zákona o EIA z roku 2016. Vláda je stanovila nařízením, musí se kromě jiného nacházet na transevropské dopravní síti a musely získat územní rozhodnutí do 31. března 2015. MŽP k nim podle zákona vydává závazná stanoviska. Jsou podkladem pro vydání například územního rozhodnutí v navazujících řízeních. Podle zákona musí obsahovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo nápravě nepříznivých vlivů na životní prostředí.