Komatsu potřebu bagr

Senátní podvýbor dnes doporučil schválení liniového zákona

Praha 8. července (ČTK) - Senátní podvýbor pro energetiku a dopravu dnes doporučil schválení novely liniového zákona, který má urychlit dopravní i energetickou výstavbu. Novela počítá například s rozšířením mezitímního rozhodnutí, což by umožnilo začít stavět dálnice a železnice okamžitě, jakmile stát získá přístup k pozemkům v rámci stavebního povolení. Podle návrhu tak nebude nutné čekat na dokončení vyvlastnění pozemků.

Senátoři podvýboru se shodli na doporučení návrhu s několika pozměňovacími návrhy, které jsou ovšem spíše technického a legislativního charakteru. Obsahově většina členů podvýboru se zněním novely, jak ji schválila Poslanecká sněmovna v předchozích týdnech, souhlasila. Proti návrhu byl pouze místopředseda podvýboru František Bradáč (KDU-ČSL), kterému vadil zejména možný střet zákona s ústavou kvůli procesům okolo vyvlastňování potřebných pozemků. Hlasování se zdržela ještě senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Jednou z hlavních změn je rozšíření mezitímního rozhodnutí na celou délku staveb. Opatření vychází z polského modelu, kde se pozemky důležité pro stavbu například dálnice stávají majetkem státu po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Následně úřady stanovují výši odškodnění pro původního vlastníka pozemků. Opatření budou moci využívat pouze státní organizace jako Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic.

Další změny počítají s navýšením náhrady za výkup nemovitostí ze současných 1,15 na 1,5násobku ceny stanovené znaleckým posudkem a také s úpravami doručování oznámení při velkém počtu účastníků řízení. Návrh dále zavádí například jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí. Novela by měla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky. Novinky by měly nastat také v průběhu územního plánování.

Návrh novely zákona by podle ministerstva dopravy měl zrychlit přípravu staveb až o třetinu. Příprava u velkých dopravních staveb nyní trvá až 13 let. Právě přípravná fáze staveb podle úřadu nejvíce zdržuje dopravní výstavbu, zejména pak při výkupu pozemků a následného vyřizování jednotlivých povolení.