Cime 2 kvartál 2024

Senát schválil zákon usnadňující výstavbu dočasných staveb pro běžence

Praha 24. června (ČTK) - Budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny by mělo být snazší a rychlejší. Umožňuje to zvláštní zákon, který dnes beze změny schválil Senát. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Sněmovna zákon schválila 14. června. Předloha zavádí nový pojem nezbytná stavba, která je vždy dočasná, a to nejvýše na tři roky. Stavebníkem bude moci být hlavně stát, jeho příspěvková organizace, obec, kraj, případně jimi zřízená organizace.

Mezi možné stavebníky budou patřit i státní podniky nebo státní organizace. Státním podnikem je například Česká pošta, Lesy České republiky, státní organizací je Správa železnic. Mohly by využít prázdné nádražní nebo poštovní budovy.

Nezbytnou bude stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob, které uprchly před válkou na Ukrajině. Týkat se to bude staveb pro bydlení, ubytování, vzdělávání, výchovu, ale i pro školské, zdravotní a sociální služby. Stavbou se podle tohoto zákona bude rozumět i související technická a dopravní infrastruktura. Zákon bude možné vztáhnout i na rekonstrukce, pokud splní požadovaný účel. Trvání takovéto nezbytné stavby nesmí přesáhnout tři roky. Rychlejší pravidla se ale nebudou vztahovat na stavby podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA.

Stavby nebudou muset splňovat některé technické požadavky plynoucí z vyhlášek. Stavebníci se budou moci odchýlit od obecného požadavku, že umístění nemá zhoršit kvalitu prostředí a hodnotu území. Nebude nutné řešit odstavná a parkovací stání. Vláda uvádí, že nezbytnou stavbu bude možné umístit nejen v souladu s územněplánovací dokumentací, ale také na základě rozhodnutí o výjimce z územního nebo regulačního plánu.

Pokud se objeví důvod, proč by nezbytná stavba pro uprchlíky měla pokračovat jako stavba trvalá, bude možné ji takto prodloužit podle dosavadního i nového stavebního zákona. Požádat bude nutné před uplynutím tříleté lhůty a úřad bude postupovat podle pravidel pro změnu v užívání stavby.

Zákon má začít platit den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.