Komatsu potřebu bagr

Senát asi schválí rozšíření údajů v registru využití půdy

Praha 26. října (ČTK) - Senát asi schválí rozšíření údajů v registru využití půdy. Budou v něm moci být například kontaktní údaje na zemědělce a zemědělské firmy nebo informace o druhu plodin, které zemědělci uvedou v žádosti o dotaci. Senátní ústavně-právní výbor dnes přijetí novely zákona o zemědělství podpořil.

Novela reaguje na výhrady Evropské komise ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky v ČR. Pokud by nebyla schválena, zemědělci by v příštím roce nemohli čerpat dotace, uvedl za předkladatele poslanec TOP 09 Michal Kučera. Strategický plán Společné zemědělské politiky by měla Evropská komise schválit Česku do konce roku, aby mohla v příštím roce vyplácet přímé platby.

Rozšíření se týká údajů v registru půdy, takzvaném systému LPIS, který informuje především o využití půdy. Systém už ve veřejné části evidence využití půdy podle uživatelských vztahů obsahuje telefonní číslo nebo e-mailovou adresu u objektů a provozoven. Doplněním údajů o druhu plodin argumentují předkladatelé tím, že veřejnost má právo vědět, co se pěstuje. Údaje o plodinách pro daný rok budou viditelné až po podání jednotné žádosti o dotace.

Hlavním účelem registru je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy.

Novela také upravuje evidenci půdy pomocí půdních bloků. Opouští dosavadní model půdních bloků a zavádí díly půdního bloku. Půdní blok je základní jednotkou evidence půdy a musí mít rozlohu nejméně 100 metrů čtverečních. Návrh zpřesňuje i evidenci ovocných sadů ve vztahu k půdním blokům.