Komatsu potřebu bagr

Se suchem se potýkají i novomlýnské nádrže, nyní jsou plné

 

Znojmo 1. března (ČTK) - Se suchem se v předchozích letech potýkalo i vodní dílo Nové Mlýny na Znojemsku, například loni v létě byly tři nádrže naplněné jen z poloviny. V současnosti jsou díky jarnímu tání plné. Hladina střední a dolní nádrže by se však v budoucnu mohla ještě zvýšit. ČTK to řekl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Celé dílo bylo s poslední dolní nádrží uvedeno do provozu před 30 lety, 3. března 1989.

Vodní nádrž Nové Mlýny leží na konci takzvané Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, ústí do ní řeky Dyje, Jihlava a Svratka. Z toho důvodu je plnění nádrže při jarním tání snazší než v případě nádrží, které leží na menších vodních tocích v horních polohách. "Do vodní nádrže je možné v případě potřeby přepouštět vodu z výše položených vodních nádrží. V tom spočívá velký význam a efekt celé Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Několik let po sobě trvající sucho se však v letních měsících podepisuje i na stavu hladiny. Například loni na konci léta klesla hladina asi o 170 centimetrů pod maximální úroveň, naplněnost vodního díla byla na 52 procentech. Nádrže však významně pomohly v nadlepšení průtoků v Dyji pod vodním dílem. "V současnosti je zásobní objem ve vodní nádrži zcela plný. V retenčním prostoru ponecháváme dostatečný prostor, abychom mohli zachytit a transformovat případné povodňové průtoky v době tání," doplnil Gargulák.

Povodí chce hladinu zvýšit o dalších 35 centimetrů, přibylo by zhruba devět milionů metrů krychlových vody. Voda navíc by podle povodí mohla být využívána nejen v zemědělství, ale například právě i pro nadlepšování minimálního zůstatkového průtoku v Dyji pod vodní nádrží. "Samotné zvýšení zásobního objemu nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy, v případě povodní hladina stoupá i nad tuto zamýšlenou úroveň již nyní. Co ovšem chceme před navyšováním hladiny uskutečnit, je zlepšení podmínek pro ptactvo a další živočichy žijící na střední nádrži," uvedl ředitel.

Záměr zvyšování hladiny na novomlýnských nádržích v minulosti kritizovala například Česká společnost ornitologická, podle které zvýšení hladiny výrazně poškodí ptačí oblast, ostrovy s hnízdními koloniemi budou zaplavené a zaniknou mokřadní oblasti. Povodí v tomto směru připravuje studii, která navrhne opatření, jejichž cílem například bude zdvojnásobit plochu pro hnízdění chráněného rybáka obecného. Na střední nádrži by se tak měly zvětšit a zvýšit ostrovy, na kterých ptáci hnízdí. Do vybraných lokalit by pak povodí instalovalo plovoucí ostrůvky. Konečné slovo v tom bude mít krajský úřad, který schvaluje změnu manipulačního řádu.

Stavba Novomlýnských nádrží s celkovou plochou 32,3 kilometru čtverečních byla zahájena v roce 1975. Horní nádrž (Mušovská) byla uvedena do provozu v srpnu 1978, střední nádrž (Věstonická) v letech 1983 a 1987 a dolní nádrž (Novomlýnská) v roce 1989. Dolní nádrž je s rozlohou 1668 hektarů po Lipně a Orlíku třetí největší přehradou v ČR.