Komatsu potřebu bagr

Sdružení samospráv varuje před částí úprav liniového zákona

Praha (ČTK) - Sdružení místních samospráv ČR má obavy z pozměňovacích návrhů k novele takzvaného liniového zákona, o kterém dnes bude hlasovat Sněmovna. Sdružení považuje některé úpravy za přílepky, tedy změny nesouvisejících zákonů, a poukazuje na to, že úřady nevypracovaly analýzu jejich dopadů. Sdružení to uvedlo v dnešní tiskové zprávě. Například starostové z Jihomoravského kraje chtějí stáhnout ty pozměňovací návrhy sněmovního hospodářského výboru, které se týkají takzvaných kritických nerostů a strategických ložisek. Varují před ohrožením zdrojů pitné vody.

Podle předsedkyně sdružení a poslankyně STAN Elišky Olšákové reaguje sdružení na četné námitky členských obcí. "Obáváme se vzhledem ke značným dopadům, které některé z návrhů mohou mít na územní plánování obcí a krajů, ochranu pitné vody a veřejných statků nebo na vlastnictví občanů, že tyto pozměňovací návrhy povedou k četným soudním sporům, soudy významně zahltí a ve výsledku zpomalí výstavbu liniových a energetických staveb,“ uvedla.

Sněmovní hospodářský výbor už dříve doporučil upravit horní zákon a zavést v něm definici kritických nerostů. Vedle radioaktivních nerostů to mají být také nerosty stavebního kamene a štěrkopísku, pokud se nacházejí na ložiscích považovaných za výhradní. Ložisko kritických nerostů pak má být ložiskem strategického významu.

Sdružení uvádí, že návrh upřednostňuje těžbu nerostů před ochranou pitné vody, což je v Jihomoravském kraji aktuální téma v souvislosti s těžbou štěrkopísku. "Konkrétně v našem regionu je těžbou štěrkopísku ohrožen významný zdroj pitné vody, kterou využívá na 140.000 obyvatel. Navrhujeme poslancům stažení pozměňovacího návrhu, případně jeho úpravu tak, aby se týkal pouze těžebních ložisek, která neleží v pásmech hygienické ochrany vod a lokalitách chráněných oblastí přirozené akumulace vod," uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně SMS ČR v Jihomoravském kraji a starostka obce Tvarožná Lhota Martina Bílová.

Sdružení samospráv vadí také návrh, který v hospodářském výboru předložila skupina poslanců v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Týká se to dílčího rozvojového plánu ministerstva dopravy. Plán má usnadnit přípravu a povolování hlavně vysokorychlostních tratí a dalších důležitých dopravních záměrů. Sdružení samospráv poukazuje na to, že tento plán má být nadřazený územním plánům obcí a měst a mohl by je tedy rušit nebo měnit. " Z pohledu právní jistoty a koordinace územního plánování v ČR je toto zcela nesystematický krok, který zkomplikuje jak koordinaci státního plánování, tak vnese do územního plánování a rozvoje právní nejistotu," stojí v tiskové zprávě.

Samosprávám se nelíbí ani návrh usnadňující povolování staveb pro energetickou bezpečnost, které souvisejí s využitím jaderné energie. "I u tohoto pozměňovacího návrhu, který je označován jako Lex Atom, neboť by měl měnit i atomový zákon, je důvodná obava, že pokud bude přijat, dojde ke snížení práv účastníků řízení i ochrany veřejných zájmů, což povede ke zvýšené zátěži soudů a zpomalení procesu vydání rozhodnutí," uvedlo sdružení.

Novelu zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury, tedy liniového zákona, má Sněmovna schvalovat dnes. Měla by zákon přeměnit v zákon o strategické infrastruktuře. Vláda původně předložila poslancům novelu zákona s tím, že by podle ní měly nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva.