Mercedes

ŘSD zveřejnilo novou dokumentaci EIA pro obchvat České Třebové

Česká Třebová (Orlickoústecko) (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo novou dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro přeložku silnice I/14 v úseku Česká Třebová - Opatov. Nová terasa by vytvořila obchvat Třebové, kterou zatěžuje tranzitní doprava. Dokumentaci krajský úřad v roce 2020 vrátil k doplnění, protože chyběly některé její součásti.

ŘSD v materiálu předkládá tři varianty přeložky silnice. První dvě jsou podobné a měří asi 14 kilometrů. Obě odklánějí dopravu ze současné silnice I/14 v nezastavěné části sousední obce Dlouhá Třebová přibližně naproti autobazaru. V červené variantě se pak obchvat napojuje na přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, ve variantě je napojení stykovou křižovatkou na silnici I/43. Třetí, zelená, je alternativou ke dvěma předchozím a zajišťuje pouze obchvat větší části České Třebové. Trasa je výrazně kratší, měří jen něco přes pět kilometrů, její součástí jsou ale tři významné mostní objekty. Trasa se odpojuje od silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva, na konci úseku je napojena do křižovatky silnice I/14 se silnicí III/01427.

Varianta zelená podle zpracovatele dokumentace nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14 procházejícího Českou Třebovou ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice. Není také v územních plánech obcí. V souladu s územními plány je prakticky pouze varianta červená.

Přeložka je navržena jako dvoupruhová komunikace. I delší varianty obsahují mostní stavby, shodně po sedmi.

Radnice České Třebové zatím o potenciálním obchvatu města nejednala. "Zřejmě to souvisí s přivaděčem na dálnici D35. Česká Třebová už opustila verzi napojení směrem na Litomyšl, tato trasa bude jen pro osobní dopravu a malé nákladní vozy. Napojení na obchvat Opatova by mělo být hlavním přivaděčem pro Českou Třebovou," řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT)