Cime 2 kvartál 2024

ŘSD zahájilo soutěž na výstavbu obchvatu Svitav

Svitavy 15. března (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výběrové řízení na výstavbu obchvatu Svitav. Předpokládá, že náklady na stavbu 9490 metrů dlouhého úseku budou 1,258 miliardy korun bez DPH. ČTK to zjistila z Věstníku veřejných zakázek.

Obchvat města bude tvořit přeložka silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a místní částí Svitav Lačnov. Na severu se napojí kruhovou křižovatkou na státní silnici I/35. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, zčásti povede podél železniční trati. Projekt počítá s osmi mostními stavbami a dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, postavit se má i 650 metrů protihlukových stěn. Výstavba má trvat 26 měsíců.

O potřebě obchvatu se hovoří řadu let a výkupy pozemků začaly už v roce 2008. V přípravné fázi se projekt musel přizpůsobit změnám v technických předpisech. Bylo také nutné jej koordinovat s protipovodňovými opatřeními v území, kde se plánuje výstavba poldrů, a vyřešit provizorní komunikace pro dopravu a obsluhu okolních pozemků a staveb. "Zeleň je vykácena, koridor připraven. Věřme, že se podaří rychle vysoutěžit vítěze a na podzim se stavba rozjede v plném proudu," uvedl dnes na svém facebookovém profilu starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).