husqvarna

ŘSD zahájí do června za Plzní stavbu 6,3 km obchvatu za 1,2 mld.

Plzeň 13. února (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybírá dodavatele své největší silniční stavby v Plzeňském kraji na hlavním tahu I/27 z Plzně do Klatov. Nová přeložka Šlovice - Přeštice, jejíž součástí je obchvat Horní Lukavice, bude dlouhá 6,3 km a přijde na 1,2 miliardy Kč. Pokud nebudou problémy, tak stavba začne nejpozději v červnu, řekl dnes ČTK náměstek ředitele plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Peníze jsou vyčleněné v evropském operačním programu Doprava.

Silnice I/27 propojuje Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj s Německem. Je hlavním tahem z Plzně na Klatovy a Železnou Rudu. Obchvat odstraní místa častých nehod v jednom z nejzatíženějších úseků.

Do veřejné soutěže se podle informací ČTK přihlásilo šest sdružení - IMOS Brno s českým a slovenským Váhostavem, dále Swietelsky spolu s M-Silnicemi, další nabídku podávalo seskupení Berger Bohemia, Eurovia a Metrostav, čtvrtou Strabag, Colas CZ a Berdych, pátou nabídku italská firma Rizzani de Eccher s Robstavem Kovia a poslední sdružení Doprastav Praha, Doprastav CZ, Silnice Group, VHS a Firesta.

"Hodnotící komise v Praze, kde byli zástupci ministerstva dopravy, generálního ředitelství ŘSD a ŘSD Plzeň, minulý pátek zkontrolovala, že nabídky neobsahují žádnou chybu nebo problém," řekl Blabol. Do týdne obchodní oddělení plzeňské správy oficiálně zveřejní vítěze a oznámí to ostatním uchazečům, kteří mají ještě možnost se odvolat. "Pokud nebude žádný problém, tak bychom mohli v dubnu předat staveniště a práce začnou nejdéle v červnu," řekl. Stavba potrvá 51 měsíců, zejména kvůli složitým geologickým podmínkám u Horní Lukavice.

Podle informací ČTK nabídlo nejnižší cenu sdružení IMOS Brno s českým a slovenským Váhostavem. Nabídly 88 procent ceny stanovené projektantem, která byla bez DPH 1,031 miliardy Kč.

Nová silnice se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami naváže na dálniční přivaděč, tedy čtyřpruh z Plzně-Litic do Šlovic, odkud teď vede jen kapacitně nevyhovující dvoupruhová silnice. Přeložka obejde Horní Lukavici, kudy teď projíždí přes 20.000 aut denně včetně velkého podílu kamionů. Skončí za křižovatkou na Dolní Lukavici a Dnešice, kde se napojí obchvat Přeštic, který čeká na územní rozhodnutí.

Zeminu ze stavby využije město Dobřany na valy připravované sportovní střelnice. ŘSD podle Blabola v příštích dnech uzavře s odpadovou firmou Marius Pedersen nájemní smlouvu na část městského pozemku, kam budou stavitelé ukládat zeminu. Dobřany už smlouvu s "odpadáři" mají. ŘSD na pozemek naveze zeminu jako odpad ze stavby, který město po získání všech povolení využije a rozhrne na valy.