husqvarna

ŘSD začíná s přípravou stavby obchvatu Babylonu u hranic se SRN za 710 mil.

Babylon (Domažlicko) 22. dubna (ČTK) - Plzeňská oblast Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájila přípravu území pro obchvat Babylonu na Domažlicku u hranic s Německem, o němž se začalo uvažovat už kolem roku 1989. Mezinárodní silnice I/26 z Plzně na hraniční přechod Folmava je místem vážných nehod. Trasa teď vede obcí a doprava, zejména nákladní, tam stále roste. Práce na obchvatu začínají po 20 letech snažení a starosta Babylonu Pavel Bambásek (Pro Babylon) doufá, že nedojdou peníze kvůli koronakrizi . Půjde o novou, 5,7 kilometru dlouhou silnici za 710 milionů korun bez DPH, která se bude stavět dva roky.

"Pozemky už jsou vykoupené a začíná se kácet," řekl ČTK starosta. Podle něj se dokončuje dokumentace pro stavební povolení a současně běží změna územního rozhodnutí podle nových požadavků policie. Vlastní stavba by podle něj mohla začít v roce 2023.

Podle ředitele plzeňské ŘSD Zdeňka Kuťáka se musí nejprve koridor kolem plánované silnice připravit na to, aby stromy, které rostou uvnitř lesa a jsou teď chráněné, zvýšily odolnost kořenů proti větru. Dříve se vykácel až při stavbě jen pás pro silnici a po jejím zprovoznění tam při větších poryvech větru padaly stromy. ŘSD se dohodlo s městem Domažlice a obcí Újezd, že do tří let pokácí postupně 30 procent stromů, aby porost zřídnul a aby si stromy zvykaly na vítr. "Už se na tom pracuje," řekl. Podle Kuťáka nejde o zahájení stavby, ale o přípravu území. Se začátkem stavby se podle ŘSD reálně počítá v roce 2024, pokud budou peníze.

Po prokácení si stromy zpevní kořenové systémy a vytvoří nové větve. Podobně se postupuje u staveb dálnic, kde se 30 metrů od plánované stavby vykácí zcela a pak se tam vysadí nové stromy, které už si vytvářejí kořeny a větve, jak potřebují. "S Domažlicemi a Újezdem jsme koncem loňského roku uzavřeli smlouvy. Kácení a vytahání dřeva si provádí oni, což je nejlepší. My jsme jim to zaplatili v říjnu a listopadu," řekl náměstek ředitele plzeňského ŘSD Miroslav Blabol.

Stavba má od roku 2011 právoplatné územní rozhodnutí. Policie ale po zkušenostech s obchvaty v nedalekém Staňkově a Třemošné u Plzně požaduje místo úrovňového mimoúrovňové křížení. "To má vliv na změnu územního rozhodnutí. A my, abychom to nezdržovali, tak jedeme souběžně dokumentaci pro stavební povolení a změnu územního rozhodnutí," uvedl Kuťák. ŘSD navíc přidá do projektu třetí stoupací pruh, který zajistí větší komfort a bezpečnost na obchvatu. "To, co chtěla policie, v kombinaci s tímto učiní stavbu lehce nadčasovou," řekl.

ŘSD už dopracovává dokumentaci pro stavební povolení a podle ní přepracuje projekt pro územní rozhodnutí. "Až se dokončí, tak se požádá o územní rozhodnutí. Stavební povolení bude do konce příštího roku," řekl Blabol. Tyto změny stavbu neprodraží.

"Doprava tam houstne, vozí se toho stále víc. Silnice I/26 si určitě obchvaty zaslouží, tak jako je to na německé straně hned za státní hranicí. Když jedete do Chamu, tak všechny městečka i obce míjíte," uvedl Bambásek. Stavba podle něj začne za autobusovou zastávkou Na Valše u odbočky na Domažlice, obchvat povede lesem a koleje překlene nový most. Nová silnice se napojí na tah u obchvatu České Kubice. Rekreační obec s 320 obyvateli, kde jsou v létě tisíce chalupářů a turistů, chce po dokončení stavby požádat o status vzdušných lázní.