Komatsu potřebu bagr

ŘSD začalo stavět obchvat Svitav, desetikilometrový úsek má stát 787 milionů

Svitavy 21. dubna (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a Lačnovem. Bude sloužit zejména jako obchvat Svitav. Přeložka silnice nahradí tu současnou, která již nevyhovuje dopravní zátěži a prochází městem od severu z komunikace I/35 směrem na Brno. Do provozu by měl být obchvat uveden v roce 2024.

"Téměř desetikilometrový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu ze Svitav, Lačnova i Hradce nad Svitavou, čímž se výrazně zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Navíc podle něj klesne imisní zátěž a hluk. Velkého zlepšení se dočkají i řidiči, neboť vedením trasy mimo zastavěnou oblast se výrazně zvýší plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Obchvat města bude tvořit přeložka silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a místní částí Svitav Lačnov. Na severu se napojí kruhovou křižovatkou na státní silnici I/35. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, zčásti povede podél železniční trati. Projekt počítá s osmi mosty, jednou mimoúrovňovou a dvěma okružními křižovatkami se státními silnicemi. Postavit se má i 650 metrů protihlukových stěn.

Náklady by podle smlouvy měly dosáhnout 787 milionů korun bez DPH, stavba je navržena ke spolufinancování z Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Příprava stavby trvala mnoho let. V přípravné fázi se projekt musel přizpůsobit změnám v technických předpisech. Bylo také nutné jej koordinovat s protipovodňovými opatřeními v území. Muselo se rovněž opakovat posouzení stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.