Komatsu potřebuju bagr

ŘSD připravuje další úsek D6 v Karlovarském kraji zhruba za tři miliardy korun

Karlovy Vary 7. února (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje stavbu další části dálnice D6 mezi obcemi Bošov a Knínice v Karlovarském kraji. Zahájení prací na téměř osmikilometrovém úseku se plánuje na rok 2024, se zprovozněním se počítá o tři roky později. Stát by měl zhruba tři miliardy korun. Příprava stavby je nyní ve fázi, kdy byl odevzdán koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, informovala ČTK Dana Zikešová z tiskového oddělení ŘSD.

Stavba další části dálnice mezi Knínicemi a Bošovem je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6. "Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže. Vybudo­váním čtyřpruhové komunikace se podstatně sníží jak riziko havárií, tak i úniků látek do okolí. Vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu," uvedla mluvčí.

Trasa navazuje na silnici Žalmanov-Knínice a pokračuje východním směrem až ke stavbě Bošov-Lubenec, kde se napojí na dálnici D6. Je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu. Na trase je navrženo šest mostních objektů, tím největším je most přes údolí potoka Velká Trasovka, jeho nosná konstrukce bude dlouhá 495 metrů. Druhý velký most o délce 239 metrů je přes trať Českých drah a údolí potoka Malá Trasovka.

Dálnice D6 má spojit Prahu s Karlovarským krajem. Je součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T a vede po ní mezinárodní evropský tah E48 z Prahy do Německa (Werneck v Bavorsku). Buduje se od 80. let minulého století, původně jako rychlostní komunikace R6. Kompletní zprovoznění dálnice do Karlových Varů ŘSD předpokládá v roce 2027.

Celková délka komunikace je 169 kilometrů. V provozu je zhruba 83 kilometrů ve třech částech - Praha - Krušovice, Lubenec - Bošov a Karlovy Vary - Cheb. Naposled byl otevřen pětikilometrový obchvat Lubence. Další části dálnice jsou v přípravě, chystá se zahájení stavby asi šestikilometrového obchvatu Krupé na Rakovnicku.