Cime 3 kvartal 2024

ŘSD požádalo o stavební povolení na úsek D1 u Přerova

Přerov 29. září (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost o stavební povolení na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic. Stavební řízení by mělo být zahájeno na podzim. "Doufám a věřím, že stavební povolení by mohlo být vydáno do konce letošního roku," řekl dnes ČTK v Přerově při zahájení stavby silničního průtahu městem ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Stavba musí začít nejpozději na podzim 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

"Žádost o stavební povolení je v současné době podána na ministerstvu dopravy," uvedl Mátl. Odhadl, že stavební řízení by mohlo být zahájeno v říjnu. ŘSD podle Mátla plánuje, že v listopadu vypíše výběrové řízení na zhotovitele D1 u Přerova, jehož jméno by mělo být známo příští rok v květnu či červnu. "Budeme samozřejmě čekat, jak dopadne stavební povolení. Bohužel na 99 procent bude podán rozklad proti tomuto stavebnímu povolení," řekl Mátl. Pokud stavební povolení nabude právní moci, tak chce ŘSD stavbu úseku D1 u Přerova zahájit příští rok v létě. "Samozřejmě čím dříve, tím lépe. Stále je tady obrovský strašák listopad 2021, kdy končí platnost výjimkové EIA," upozornil Mátl.

Proti změně územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic bylo v létě podáno několik žalob. Nemají ale odkladný účinek a příprava této důležité dopravní stavby bude pokračovat. Soud ovšem může územní rozhodnutí zrušit. Verdikt podle Mátla zatím nepadl. "Věříme, že budeme úspěšní a že soud změnu územního rozhodnutí neshodí, protože to by samozřejmě byla základní komplikace," dodal Mátl, podle kterého by se tak projekt vrátil na samý začátek.

Žalobu proti změně územního rozhodnutí v létě podala například organizace Děti Země i někteří obyvatelé Dluhonic u Přerova, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede. Jejich odvolání hejtmanství letos v červnu nevyhovělo a změnu územního rozhodnutí potvrdilo.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever, ze kterého se podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Organizace Děti Země v odvolání požadovala posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.