husqvarna

ŘSD musí přepracovat dokumentaci k velké odpočívce na D35

Olomouc (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude muset přepracovat dokumentaci EIA k záměru postavit u dálnice D35 u Litovle na Olomoucku či u Mohelnice na Šumpersku velkou odpočívku pro nákladní a osobní auta. Se záměrem nesouhlasí některá města a obce v okolí, poukazují například na velký zábor kvalitní zemědělské půdy. Olomoucký krajský úřad o vrácení dokumentace EIA zpět k přepracování rozhodl poté, co mu to doporučil autor posudku EIA k tomuto investičnímu záměru.

"V přepracované dokumentaci je třeba podrobněji vyhodnotit zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu požadovaném ministerstvem životního prostředí v rámci zjišťovacího řízení. Stejně tak je třeba precizovat vypořádání dalších připomínek ze zjišťovacího řízení. Dále doporučuji odstranit rozpory týkající se rozsahu kácení dřevin," uvedl autor posudku EIA Pavel Cetl. Podle něj je také třeba podrobněji vyhodnotit vliv této dopravní stavby na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a vyhodnocení vlivů automobilového provozu je nutné postavit na aktuálních výsledcích sčítání dopravy.

ŘSD chce vybudovat odpočívku na dálnici D35 buď u Litovle, nebo Mohelnice. U Mohelnice by odstavná plocha s kapacitou 245 parkovacích míst byla na jedné straně dálnice. Celková délka stavební úpravy včetně přídatných pruhů činí podle dokumentace 1017 metrů a šířka 155 metrů. Projekt počítá s vybudováním čerpací stanice, restaurace a dětského hřiště. Varianta oboustranné odpočívky u Litovle má kapacitu 356 parkovacích míst. Na délku má levá část včetně přídatných pruhů měřit 1320 metrů a pravá 1270 metrů. Obě části odpočívky mají být široké 130 metrů.

S odpočívkami v této podobě nesouhlasí města Litovel a Loštice či obec Moravičany. Například zastupitelstvo Moravičan své zamítavé stanovisko zdůvodnilo tím, že odpočívka je navržena na zemědělské půdě nejlepší bonity v okrese Šumperk, jejíž význam pro výrobu potravin či krmiv nikdo nenahradí. Zastupitelé také upozornili na to, že dálniční odpočívka je navržena v oblasti přírodní akumulace podzemní vody.

Okolní podzemní zdroje pitné vody slouží jako zásobárna pro pokrytí potřeb obyvatel celého kraje. Ve vzdálenosti jednoho kilometru od plánované odpočívky jsou podle zastupitelů umístěny odběrové vrty pro pitnou vodu. "Vzhledem k otevřené krajině směrem k obci Moravičany se odpočívka stane zdrojem hluku, emisí a světelného smogu pro zastavěnou část obce," stoj v usnesení.