husqvarna

ŘSD dokončilo soutěž na dokumentaci a EIA východního obchvatu Olomouce

Olomouc 2. prosince (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na stavbu plánovaného východního obchvatu Olomouce. "Součástí zakázky je i zpracování dokumentace EIA a hodnocení vlivu na životní prostředí," oznámilo dnes na twitteru ŘSD. Dokumentace EIA má být hotova příští rok, stavební povolení vydáno v roce 2025 a zahájení stavby je naplánováno na rok 2026. Stavba východního obchvatu zabere dva roky, stát má zhruba tři miliardy korun.

ŘSD se s Národním památkovým ústavem dohodlo na podobě přemostění přes budoucí východní obchvat Olomouce. Zachová přímé dopravní spojení mezi městem, nedalekou obcí Samotišky a okolními městskými částmi. Dohoda počítá se stavbou středně dlouhého mostu. "Tato varianta byla doporučena pro zapracování do dokumentace EIA," uvedlo ŘSD.

Vybraná varianta mostu nad obchvatem splňuje podmínky ochranného pásma kulturních památek Klášterní Hradisko a Svatý Kopeček. "Jedná se o řešení s nejmenšími negativními dopady z pohledu zachování kontinuity poutní aleje," oznámilo ŘSD.

Plánovaný obchvat Olomouce má frekventovanou silnici z předměstí Chválkovice do Samotišek křížit a rozdělí ji na dvě samostatné části. Projekt dálničního obchvatu původně počítal jen s lávkou pro cyklisty a přeložkou silnice, jejíž trasa ale vede jinudy než nynější cesta do Samotišek, což by zkomplikovalo dopravní situaci v této části Olomouce.

Zahájení stavby východní tangenty bylo v původní dokumentaci naplánováno na rok 2020, nakonec se ale nejméně o šest let opozdí. Obchvat v délce 7350 metrů má omezit hustý automobilový provoz v městských čtvrtích Holice, Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček, na kterém má hlavní podíl tranzitní doprava. Například Chválkovicemi denně projede až 20.000 aut.