husqvarna

ŘSD chystá od září zásadní proměnu Bauerovy ulice v Brně na městském okruhu

Brno 1. března (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá v Brně zásadní proměnu Bauerovy ulice a jejího okolí v délce téměř jednoho kilometru. Je součástí velkého městského okruhu a od letošního září začne pracovat na jejím rozšíření téměř o tři metry, aby mohl vzniknout střední dělicí pás, jízdní pruhy budou širší. Vznikne i souběžná silnice pro místní obsluhu prodloužením Křížkovského ulice a také dvě lávky, které spojí výstaviště a plánovanou multifunkční halu a výstaviště s Riviérou a Velodromem. Ze silnice tak zmizí přechody pro chodce, napsala ČTK mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Stavba má trvat dva roky a týká se části ulice, která začíná u mimoúrovňové křižovatky pod vyústěním Pisáreckých tunelů až po vjezdovou bránu na výstaviště číslo 4. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu a přizpůsobit šířku a uspořádání vozovky tak, aby to odpovídalo významu a zatížení silnice, po které denně projede okolo 17.000 aut.

Po nové obslužné komunikaci bude jezdit i autobus MHD. Touto přestavbou také zanikne možnost sjíždět z parkoviště, které se táhne podél celé Bauerovy a veletržního areálu, přímo na čtyřpruhovou silnici. Zůstane však zachovaná možnost pro hasiče a policisty, aby ze svého střediska mohli vyjíždět oběma směry.

Silnice se přestavuje i kvůli tomu, že se předpokládá nárůst provozu a změna zatížení lokality kvůli stavbě multifunkční arény, která by měla pojmout 13.000 diváků. Umístěná bude v západní části veletržního areálu a město by ji chtělo začít stavět ještě letos. Zatím však nemá plně pokryté financování, odhad ceny jsou čtyři miliardy korun. Na konci března by se měly otevírat obálky s nabídkami stavebních firem.