husqvarna

ŘSD čeká na poslední územní rozhodnutí na D35 v Pardubickém kraji

Pardubice 14. února (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo pravomocná územní rozhodnutí na téměř všechny budoucí úseky dálnice D35 v Pardubickém kraji. Jedinou výjimkou je část mezi Litomyšlí a Janovem na Svitavsku. Uvedl to na twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Naposledy silničáři získali územní rozhodnutí na úsek Staré Město - Mohelnice. "Na stavbu D35 Staré Město - Mohelnice po zpětvzetí odvolání nabylo územní rozhodnutí právní moci. Jedná se o důležitý krok v přípravě, který umožní řešit získání stavebního povolení a majetkoprávní přípravu. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v předstihu, aby příprava mohla plynule pokračovat," uvedl Mátl.

Výstavbu dálnice kolem Litomyšle do Janova zdržely spory s částí obyvatel okolních vesnic. Některým lidem, spolkům a obcím dlouhodobě vadila zvolená trasa a navržené řešení. V březnu 2021 ŘSD podepsalo s Litomyšlí a okolními obcemi a spolky memorandum o výstavbě úseku Litomyšl - Janov, které mělo přípravu odblokovat a urychlit. Podle Mátla je podaná žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení.

V Pardubickém kraji je již zprovozněno více než 30 kilometrů dálnice D35. Naposledy se loni 22. prosince otevřel úsek z Časů do Ostrova na Chrudimsku. ŘSD chce letos v regionu začít stavět některé další úseky. V plánu je výstavba tunelu Homole, v polovině roku by mělo skončit užší výběrové řízení. ŘSD také vyhlásilo soutěže na zhotovitele hlavních staveb na úseky Vysoké Mýto - Džbánov a Janov - Opatovec. Na trase druhého z nich se v předstihu buduje železniční most, stavba silnice by měla začít v létě. Výstavba prvního úseku by měla následovat. V roce 2024 by se měly začít stavět úseky Ostrov - Vysoké Mýto, Džbánov - Ltiomyšl a Litomyšl - Janov. U nich se dokončuje výkup pozemků a projektové dokumentace.

Archeologický průzkum začal na trase mezi Janovem a Opatovcem, na další tři silničáři vybrali zhotovitele archeologických prací. Začít by měly na úsecích Ostrov - Vysoké Mýto, Vysoké Mýto - Džbánov a Džbánov - Litomyšl v březnu, jakmile to počasí dovolí.

Jako poslední by se měly budovat formou PPP projektů úseky Opatovec - Staré Město a Staré Město - Mohelnice. Dokončené mají být v roce 2029. "Moc prostoru na urychlení bohužel nevidím. Jednak se jedná o PPP, jehož zahájení je reálné nejdříve za dva roky, a zároveň se jedná o velmi technicky náročné úseky, například součástí je nejdelší dálniční tunel Dětřichov v délce přes tři kilometry," uvedl Mátl.