husqvarna

Rozhovor s odborníkem: Navigace investicemi v době inflace

Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy, má za sebou dlouhé roky zkušeností v oblasti financí a investic. V tomto rozhovoru budeme diskutovat o tom, jak aktuální světová situace, zejména inflace, ovlivňuje investiční rozhodování, a jak BrikkApp pomáhá investorům dosáhnout dobrého zhodnocení svých prostředků.

Jaké faktory aktuálně nejvíce ovlivňují svět investic? (např. geopolitické konflikty, inflace, energetická situace)?

Z mého pohledu je to na prvním místě inflace. Inflace snižuje hodnotu peněz v čase. To znamená, že peníze, které máte dnes, budou za určitou dobu méně hodnotné. Toto ovlivňuje investory, protože musí zvážit zvýšené inflační riziko při rozhodování o svých investicích. Investoři hledají takové investice, které budou v dlouhodobém horizontu generovat větší návratnost než inflace, aby si udrželi reálnou hodnotu svého kapitálu. To má dopad na investiční rozhodnutí, neboť různá aktiva, především v krátkém horizontu, mají různý potenciál růstu cen v souvislosti s inflací. Zároveň jsou aktiva, kdy růst jejich cen je oproti aktuální inflaci opožděn. To se týká především nemovitostí.

Jaké komodity aktuálně profitují z geopolitické situace? Jsou investice do drahých kovů, jako je zlato a stříbro, stále oblíbenou volbou pro české investory? Je zájem Čechů o tyto kovy stabilní, nebo se mění v závislosti na období?

V období ekonomické nestability a nedůvěry v tradiční finanční systém se často zvyšuje poptávka po bezpečných přístavech pro uchování hodnoty. Zlato a stříbro jsou za takové bezpečné přístavy považovány a jejich ceny mohou růst. Investoři se často obrací ke zlatu a stříbru jako k útočišti během krizových období, což může vyvolat růst jejich cen. Toto se projevilo i za současné situace. S tím jak se situace na trzích uklidňuje a inflace začíná klesat, lze očekávat i snižování atraktivity těchto aktiv.

Jak si vedou v této době investice do nemovitostí? Jsou stále oblíbené?

Investice do nemovitostí v této době stále patří mezi oblíbené způsoby investování. Nicméně, vysoké úrokové sazby snižují spekulativní poptávku. Vyšší úrokové sazby znamenají vyšší náklady na financování a mohou snižovat atraktivitu investic do nemovitostí pro některé potenciální kupce.

Nicméně, v posledních měsících jsme svědky růstu objemu hypoték, což naznačuje, že zájem o investice do nemovitostí se opět zvyšuje. Domnívám se, že v tom hraje roli také zvýšená důvěra investorů, že klesající inflace může v dohledné době způsobit pokles úrokových sazeb ČNB, což přinese na trh odloženou poptávku řady kupujících a může způsobit další růstu cen.

Jakou roli zde hrají nemovitostní fondy? Porážejí zisky inflaci?

Výsledky nemovitostních fondů byly v roce 2022 na historicky nejvyšších úrovních. Obecně při inflaci, která atakuje hranici 20 % je těžké nalézt investiční nástroj, který dokáže porazit inflaci. Několika realitním fondům se k takovéto výnosnosti podařilo přiblížit, ale většina realitních fondů se pohybovala na úrovni ročního výnosu 5–10 %.

Jaké jsou další možnosti, které investoři mají, když chtějí zhodnotit své úspory v době inflace?

Existuje několik dalších možností, jak investovat své úspory v době inflace. Akciové trhy jsou jednou z možností, ale nesou vyšší riziko vzhledem k současnému stavu ekonomiky. Pokud plánujete investovat do individuálních akcií, měli byste být připraveni se intenzivně věnovat průzkumu dané firmy nejen v době nákupu, ale po celou dobu držení dané akcie. Dluhopisy, zejména státní dluhopisy, mohou být lákavou volbou pro ty, kteří hledají spolehlivou a málo rizikovou investici. Nicméně, nabízejí relativně malé výnosy v porovnání s mírou inflace. Další možností jsou investice do drahých kovů, jako je zlato a stříbro. Ty mají historicky poměrně stabilní hodnotu a s časem mají tendenci se zhodnocovat. Avšak mohou podléhat kolísavým výkyvům cen a je také nezbytné zvážit poplatky za skladování či dodání. Další nevýhodou je nízká likvidita a možnost prodeje přes velmi omezený počet zprostředkovatelů. Mezi další možnosti patří kryptoměny jejichž hodnota však může být neuvěřitelně volatilní. Investice do kryptoměn mohou být velmi lukrativní, ale zároveň nesou i vysoké riziko. Je to oblast, kterou by si investoři měli pečlivě rozmyslet a mít na paměti její specifika.

Můžete nám více říct o mikroinvesticích do nemovitostí, které jste zmínil? Proč se ukazují jako výhodný způsob investování i v době vysoké inflace?

Mikroinvestice do nemovitostí jsou poslední dobou velkým hitem a ukazují se jako výhodný způsob investování i v době vysoké inflace. Skrze platformy jako BrikkApp je možné investovat již od 500 kč do projektů po celé Evropě a diversifikovat tak riziko nejen díky různým regionům, různým měnám (eurozóna vs. koruny), ale i skrze různé typy nemovitostí od komerčních, rezidenčních či po půdu. Navíc možný výnos tohoto typu investování se pohybuje mezi 7–12 % za rok. Oproti loňsku vidí v BrikkApp nárůst vyplácených úroků ve výši 1–2 %. Projekty, které nabízí mají typický investiční horizont 12–24 měsíců a jsou proto přesvědčeni, že v tomto horizontu jejich projekty i při současné inflaci obstojí