Cime 3 kvartal 2024

Rodinná stavební firma VW WACHAL v roce 2018 dál rostla, obrat vystoupal na 727 milionů korun

Kroměřížská stavební firma VW WACHAL, a. s., v roce 2018 zvedla svůj celkový obrat o více než 52 %. Firma s 84 zaměstnanci v meziročním srovnání zvýšila celkový obrat na 727,5 milionu korun. Společnost loni vykázala zisk 3,64 milionu korun, což znamená další nárůst oproti roku 2017, kdy skončila v zisku 3,21 milionu korun. Na hospodářských výsledcích se pozitivně projevil stabilní růst stavebního trhu v roce 2018. Státní instituce v oblasti pozemního stavitelství hojně podpořily stavby pro školství či zdravotnictví a stavební firma v řadě těchto tendrů uspěla.

Analýza finanční situace a celkového stavu hospodaření firmy v roce 2018 ukazuje, že zlepšení situace v roce 2017 byl počátek úspěšného období, na které rok 2018 bezezbytku navázal významným nárůstem obratu. Zároveň narostl i zisk, ovšem v menší míře. „Výrazně lepších výsledků jsme nedosáhli zejména kvůli některým zakázkám, které byly vysoutěženy ještě v dřívějších letech a během jejichž realizace nám dramaticky stoupaly vstupy, tudíž ekonomika těchto projektů byla výrazně horší. VW WACHAL však zůstává stabilní společností požívající důvěry svých partnerských bank, obchodních partnerů a investorů,“ říká Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel VW WACHAL.

 

Výroční zpráva rovněž hovoří o situaci, která v roce 2018 na stavebním trhu panovala a která se do jisté míry přelila i do roku 2019. „V roce 2018 nadále pokračoval růst nabídkových cen a hlavně nedostatek pracovníků na stavebním trhu. Trend nedostatku pracovní síly nutil stavební firmy pracovat s novými cenovými kalkulacemi, což zásadně mění cenový trh ve stavebnictví. Čím dál více se objevují zakázky, které překračovaly vypisované ceny, což ve většině případů vedlo ke zrušení zakázky, pokud byla vypisovaná cena cenou maximální možnou. Bylo to dáno tím, že projekty, které se soutěžily, byly ve větší míře projektované v letech 2015 až 2017, kdy se cenová hladina pohybovala výrazně níže. Druhým důvodem je také postupné zvyšování cen stavebních prací ze stran subdodavatelů či růst cen materiálů. Z těchto důvodů docházelo také k postupnému nárůstu cen generálních dodavatelů staveb,“ komentoval situaci Ondřej Wachal.

 

V roce 2018 se firmě VW WACHAL podařilo získat řadu významných zakázek, a to jak objemem, tak prestiží. Jednou z nich je rekonstrukce budovy menzy Univerzity Palackého v Olomouci, důležitá pak byla i další zakázka na rekonstrukci laboratoří Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Společnost se též úspěšně zúčastnila tendru na rozsáhlou rekonstrukci Bratislavského hradu. Za zmínku zajisté stojí i projekt pavilonu pro australskou faunu v ZOO Praha.

 

V uplynulém roce se rovněž dočkala dokončení řada dříve započatých zakázek, mezi něž bezesporu patří například budova Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně nebo rekonstrukce budovy městské knihovny v Šumperku. Společnost uspěla také v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, v níž obdržela čestné uznání za rekonstrukci ZUŠ Uherské Hradiště. VW WACHAL se dále podařilo uspět v soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kde obsadila 3. místo v kategorii „Nejlepší využití druhotných surovin ve stavebnictví“ se stavbou Depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích.

O společnosti VW Wachal, a. s.

VW WACHAL, a. s., je rodinná česká firma, která se v oblasti stavebnictví pohybuje již od roku 1991. Z původních tří spolupracujících zedníků vznikla pod vedením Ing. Viliama Wachala významná stavební společnost, která dnes zaměstnává zhruba 90 lidí. Zaměřuje se přitom primárně na pozemní stavitelství, přičemž řeší nejen novostavby a rekonstrukce domů, ale také výstavbu průmyslových, administrativních či historických budov. Mezi její významné stavby patří například rekonstrukce operačních sálů, zázemí a laboratoří institutu IKEM, vybudování koncertního sálu pro Pražskou konzervatoř nebo rekonstrukce velitelství Univerzity obrany v Brně. Na budovy VW WACHAL, a. s., narazíte také ve Spojených státech amerických, Tunisku, Finsku, Rumunsku či Itálii.