Cime 2 kvartál 2024

Rekordní spotřeba a výrazný zájem: Plynová mobilita potvrdila význam pro ČR

  • Zájem řidičů o ekologický BioCNG strmě stoupá
  • Jednoznačnou volbou s ohledem na splnění emisních požadavků se stává pohon na zemní plyn v sektoru těžké nákladní dopravy
  • V letošním roce budou v ČR zprovozněny první vodíkové plnicí stanice a očekávat můžeme i nabídku prvních osobních vozů poháněných vodíkem

Praha 7. února 2022 – Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě vrostla za rok 2021 o 4,5 % na rekordních 97,112 milionu m3. Důvodem je jak stabilní a zavedené využívání stlačeného zemního plynu (CNG), tak výrazný nárůst spotřeby zkapalněného zemního plynu (LNG) v sektoru nákladní dopravy. Značný zájem u motoristů zaznamenal rovněž zemní plyn s příměsí biosložky, tzv. BioCNG. Jeho spotřeba stoupla meziročně o 1 197 % na 14,91 milionu m3.

„Potvrzuje se, že plynová mobilita má jednoznačný potenciál postupně vytvořit nákladově efektivní synergii s elektromobilitou a vodíkovou mobilitou a výrazně přispět k dekarbonizaci sektoru dopravy. Pro dosažení tohoto cíle je však nutné respektovat princip technologické neutrality, umožnit rovný přístup ke všem alternativním palivům a postupný přechod na jejich ekologičtější varianty,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu (ČPS).

V loňském roce jezdilo po českých silnicích celkem 29 610 vozidel poháněných CNG. K pohonu svých firemních flotil či vozových parků MHD právě tímto palivem se rozhodlo hned několik společností a měst. Například počet autobusů vzrostl o více než sto na celkových 1 830. Zájem o zemní plyn v dopravě dokládá i stále rostoucí počet veřejných CNG stanic. Přestože se v minulosti jako dostatečný počet pro ČR zmiňovala hodnota dvou set stanic, v loňském roce jich v tuzemsku přibylo dalších devět a jejich celkový počet dosáhl již 228.

„Ještě větší nárůst zájmu pozorujeme v sektoru těžké nákladní dopravy, kde LNG nabízí k naftovým tahačům v současnosti jedinou dostupnou alternativu. Její výhodou jsou jak nízké emise a provozní náklady, tak dostatečný výkon a dojezd,“ sdělila L. Kovačovská s tím, že celková spotřeba LNG se meziročně zvýšila o 178 % na 3,8 milionu m3 a počet tahačů se v tuzemsku ztrojnásobil.

Aktuálně jezdí na českých silnicích 106 nákladních vozů na zkapalněný zemní plyn a k dispozici mají tři veřejné plnicí stanice. Čtvrtá by měla být otevřena ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku a do roku 2030 je v plánu vybudovat infrastrukturu o celkovém počtu tří desítek stanic LNG.

„Právě díky rozsáhlé infrastruktuře, rozvoji technologií a dostupnosti má zemní plyn klíčovou roli při naplňování cílů snižování emisí v dopravě. V dlouhodobém horizontu navíc význam a přínos plynové mobility ještě vzroste vlivem zvýšení podílu biometanu a vodíku z obnovitelných zdrojů. Díky tomuto ozeleňování paliv se bude emisní stopa plynů v dopravě dále snižovat, případně bude dokonce negativní, ať už jde namátkou o výrobu BioCNG a BioLNG z kejdy či bioodpadu,“ nastínila L. Kovačovská.

Zemní plyn s příměsí biometanu je českým řidičům k dispozici od roku 2020. Zájem o tzv. BioCNG mezi motoristy od té doby neustále roste a aktuálně jej nabízejí všichni velcí hráči na trhu s plynem, jako je innogy Energo, E.ON Energie, Pražská Plynárenská či Bonett. Ti již v minulém roce vykazovali podíl BioCNG na celkové výtoči v desítkách procent a letos by se měli mnohdy blížit stoprocentnímu pokrytí spotřeby stlačeným biometanem.

„Několik českých měst také zahájilo projekty na výstavbu vlastních bioplynových stanic za účelem využití získaného obnovitelného plynu pro potřeby městské hromadné dopravy. V příštích měsících budou navíc zprovozněny také první české vodíkové plnicí stanice, konkrétně na pražském Barrandově a v Litvínově. S výstavbou dalších čtyř stanic se počítá v Brně, Plzni, Ostravě a v pražských Horních Počernicích. A pro tuzemský trh jsou také připraveny již první vodíkové osobní vozy,“ uzavřela L. Kovačovská.

___________________________________________________________________________

Příloha – vyjádření energetických společností:

innogy:

Provozovatel největší tuzemské sítě plnicích stanic CNG innogy Energo v loňském roce výrazně navýšil podíl biometanu pro své zákazníky. „Překročili jsme hranici 5 mil. m3 biometanu, což představuje téměř poloviční podíl na celoročním výtoči CNG v naší síti plniček. Podíl biosložky chceme letos opět navýšit. Reagujeme na rostoucí poptávku firemního sektoru po čisté mobilitě. Stále více firem chce podnikat udržitelně a v rámci svých firemních vozových parků nakupují také CNG auta. S bioCNG pomáháme našim zákazníkům efektivně plnit jejich ekologické cíle,“ uvedl Pavel Grochál, tiskový mluvčí společnosti innogy.

Pražská plynárenská:

„I přes pandemickou situaci se nám v uplynulém roce podařilo zvýšit prodej CNG a BioCNG na našich plnicích stanicích o 25 % v porovnání s rokem 2020, což představuje nejvyšší meziroční nárůst ze všech prodejců CNG v ČR. Z toho více než čtvrtinu tvořilo BioCNG. Letos očekáváme nárůst ještě vyšší vzhledem k tomu, že jsme nyní otevřeli novou stanici v areálu P3 Logistic Parks v Horních Počernicích. Aktuálně tedy provozujeme již 11 plnicích stanic a jsme také dodavatelem zemního plynu pro další desítky CNG stanic v ČR. Mimo jiné spolupracujeme s Pražskými službami i společnostmi poskytujícími dodávkový a rozvážkový servis,“ uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

GasNet:

Velkou zásluhu na pozitivním vývoji v oblasti LNG nese největší český distributor plynu, společnost GasNet, která provozuje dvě ze tří plnicích stanic, jež jsou aktuálně k dispozici, a dlouhodobě se zasazuje o rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě. „Zájemcům o přechod na LNG se snažíme vycházet maximálně vstříc.Doposud jsme vyškolili přes 300 řidičů, podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci a samozřejmě také s dopravci. Na obou našich mobilních stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i zahraničních zákazníků. Do konce února otevřeme naši první stacionární LNG stanici v Mladé Boleslavi a ještě letos budou následovat další,“ řekl Filip Dostál, Head of Business Development společnosti GasNet. 

E.ON Energie:

„Jsme rádi, že jsme mohli v roce 2021 všem našim zákazníkům nabídnout biometan, který tvořil 70 % z celkového objemu CNG. Naši síť budeme nadále rozvíjet a již během následujících týdnů se řidiči mohou těšit na nové plnicí stanice v Českých Budějovicích a Brně,“ sdělil Martin Klíma, vedoucí Mobility Services společnosti E.ON Energie.

Bonett:

Bonett Gas Investment je největší prodejcem CNG za rok 2021, a v závěru roku dosáhl nadpolovičního podílu biometanu v prodejích v rámci své sítě 50 CNG stanic. „Biometan je nejekologičtější udržitelné palivo současnosti, náš cíl je podíl biometanu v rámci prodejů v síti Bonett navyšovat. Věříme, že růst podílu ocení i naši zákazníci. Objem našich investic do ekologických stanic již přesáhl 400 milionů korun, a v investicích budeme dále pokračovat - chystáme se otevřít další nové stanice v Praze i v dalších městech ČR,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva společnosti Bonett Gas Investment.