Komatsu potřebu bagr

Rekonstrukci mostu na Českolipsku zachránila nevídaná improvizace stavbařů

Představte si, že máte postavit nový most a v průběhu demolice toho starého zjistíte, že nové základy vycházejí do úrovně více než dva metry pod vodou. Následně se při ověření geologických podmínek ukáže, že předpokládaný skalní masív není v hloubce 8,5 metru, ale v hloubce 16 metrů. Takovým dobrodružstvím si prošli stavbaři Metrostavu při výstavbě nového mostu v obci Ploužnice na Českolipsku v rámci právě dokončované rekonstrukce silnice z Mimoně k hranici Libereckého kraje. Dnes už přes nový most jezdí řidiči, málokterý z nich však tuší, že za to vděčí nevídané improvizaci při kompletní změně jeho založení.

Projektová dokumentace počítala s plošným založením mostních opěr. Když se však do dotčeného prostoru vyvalila voda, bylo jasné, že toto řešení nepřichází v úvahu. Stavbaři se navíc museli vypořádat s původními dřevěnými pilotami, o nichž nikdo neměl ani tušení. Při zakládání nového mostu stáli před dvojí výzvou – odvést vodní tok a vymyslet úplně jiný způsob založení.

„Improvizovat jsme museli hned několikrát, protože napřed si s námi zahrál vodní živel, pak ten zemský, a nakonec i technika. Napřed jsme navrhli založit most pomocí soustavy tzv. mikropilot, což jsou štíhlé prvky hlubinného založení. Průzkumné vrty ale prokázaly, že skála je mnohem hlouběji, než jsme předpokládali. Následně jsme uvažovali o klasických pilotách, ale kvůli špatné geologii se nám nedařilo vyvrtat otvory. Nakonec jsme museli použít prefabrikované beraněné piloty s předvrty v místech budoucích pozic pilot,“ prozrazuje vedoucí projektu Vít Vidai z Metrostavu.

Po dokončení pilot stavbaři zabezpečili prostor prostřednictvím tzv. štětových stěn. Při následném dotěžování stavebních jam, betonování podkladu a samotných základů obou opěr přitom museli prakticky neustále odčerpávat vodu. Kompletní změna technologie založení samozřejmě významně promluvila do harmonogramu stavby. Stavbaři Metrostavu však po dohodě s objednatelem na opěry osadili provizorní most po dobu zimní údržby komunikace. Rekonstrukce silnice druhé třídy č. 268 z Mimoně na hranici Libereckého kraje zahrnovala kromě opravy komunikace v délce 12,4 km také rekonstrukci dvou mostů a výstavbu jedné nové okružní křižovatky. V současnosti již probíhají dokončovací práce a projekt by měl být téměř kompletně hotový před začátkem školního roku. V průběhu měsíce října bude probíhat dokončení posledního stavebního objektu pomocí bezvýkopové technologie, která bude mít minimální dopad do provozu na komunikaci II/268.