Komatsu potřebu bagr

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za první pololetí roku 2022

O Regional Research Forum 

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů. 

Brno 

 • V první polovině roku nebyla dokončena žádná budova, jeden projekt zahájil výstavbu
 • IT společnosti a poradenské služby představují největší podíl na realizované poptávce
 • Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně klesla na 11,1 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné stouplo a reflektuje tlak na cenu u nové výstavby 

Nabídka kancelářských prostor v Brně 

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci prvního pololetí roku 2022 celkem 635 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 72 % celkové plochy, zbylých 28 % tvořily kanceláře třídy B. 

V první polovině roku nebyla v Brně dokončena žádná budova ani rekonstrukce. Všechna plánovaná dokončení byla posunuta do dalších měsíců.

Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 75 300 m2, z nichž největší jsou:

 • Brno Business Park E (13 200 m2)  
 • Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)  
 • Šumavská Tower A (11 600 m2
 • Centrum Šumavská II (10 300 m2

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 32 800 m2 mělo být dokončeno v roce 2022. 

Realizovaná poptávka v Brně 

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním pololetí roku 2022 dosáhla 31 100 m2, což představuje pokles o 20 % v porovnání s předchozím pololetím a nárůst o 28 % při meziročním srovnání. Největší podíl (57 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru IT a dále poradenských služeb (11 %). 

Největší transakcí první poloviny roku 2022 byla renegociace IT společnosti FNZ v budově CPI Rašínova (7 000 m2), následovaná renegociací blíže nespecifikované IT společnosti v Brno Business Park (3 600 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem poradenské společnosti KPMG v budově Vlněna Office Park CD (1 800 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně 

Celkem 70 900 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci prvního pololetí roku 2022 volných. Míra neobsazenosti klesla na 11,1 %, což představuje snížení o 51 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.   

Nájemné 

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně se v první polovině roku 2022 zvýšilo a v současnosti s pohybuje v rozmezí 16,00 - 16,50 eur za m2 za měsíc. 

Ostrava 

 • V Ostravě je ve výstavbě téměř 21 tisíc m2 kancelářských ploch  
 • Neobsazenost ostravských kanceláří vzrostla na 8,3 % 
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné stouplo a reflektuje tlak na cenu u nové výstavby 

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě 

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci prvního pololetí roku 2022 celkem
219 100 m2. Pouze přibližně 34 % z celkové velikosti trhu je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech.    

Během prvního pololetí 2022 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 20 600 m2 kancelářské plochy s plánovaným dokončením v roce 2023.  

Realizovaná poptávka v Ostravě 

Hrubá realizovaná poptávka (tj. včetně renegociací a podnájmů) dosáhla v prvním pololetí roku 2022 celkem 5 400 m2, což představuje snížení o 71 % při meziročním srovnání. Nové pronájmy představovaly pouze 10 % celkové poptávky.  

Neobsazenost kanceláří v Ostravě 

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí roku 2022 evidováno 18 100 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti vzrostla oproti druhému pololetí 2021 o 231 bazických bodů na úroveň 8,3 %. 

Nájemné 

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě se v prvním pololetí roku 2022 mírně navýšilo na úroveň 13,00 – 13,50 eur za m2 za měsíc.