husqvarna

Ředitelství vodních cest v Kolíně zprovoznilo přístaviště pro osobní lodě

Kolín (ČTK) - Ředitelství vodních cest (ŘVC) dnes v Kolíně na Kmochově ostrově uvedlo do provozu nové veřejné přístaviště pro osobní lodě. Plovoucí přístavní můstek s lávkou budou využívat různě velké osobní lodě. Letos je to druhé ze série přístavišť na Labi mezi Kolínem a Mělníkem, první slouží už zhruba měsíc v Nymburce. Na protějším břehu současně začala stavba plovoucího mola pro malá plavidla, hotové má být na konci roku. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

"Stejně jako v dalších městech na Labi byl i v Kolíně problém s přistáváním osobních lodí a turisté plující na malých lodích neměli v této oblasti vůbec možnost bezpečného vyvázání svých plavidel. Nepohodlí pohybu po vodní cestě způsobené nemožností vystoupení na zajímavých místech se snažíme eliminovat výstavbou sítě veřejných přístavišť," uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

"Jsme samozřejmě rádi, že ŘVC koordinuje a investuje do mol pro osobní plavidla i větší lodě. Labe má velký potenciál, kterého jsme si vědomi, a věřím, že tato aktivita přispěje k obnovení života na řece i kolem ní," uvedl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Molo je stejné jako například v Nymburce, i zatím nezprovozněná mola v Čelákovicích a Poděbradech. Ocelový plovoucí můstek o rozměrech devětkrát čtyři metry má přístupovou lávku dlouhou 14 metrů s bezbariérovým přístupem.

Plovoucí molo pro malá plavidla má vzniknout na protějším břehu nedaleko centra města vedle pěší lávky. Nabídne podélné stání pro deset až 12 lodí. V létě by měly molo připravit v dílně, na podzim provedou stavbaři většinu prací na místě. "Stavba přechodně ovlivní provoz na přilehlé cyklostezce, který bude omezen pouze na nezbytně nutný čas po dobu stavebních prací a mimo hlavní turistickou sezonu. Část prací bude probíhat také z vody za pomoci stavebních lodí," uvedl za Labskou strojní a stavební společnost, která mola staví, Roman Krupička.

Mola mají zvládnout kolísání hladiny v Labi a odolat například povodním. "Pohybují se spolu s hladinou nahoru a dolů a za různých průtoků zachovávají stejnou úroveň pro nástup a výstup z plavidla," uvedlo ŘVC. Majitelé lodí se budou moci přes odběrné sloupky připojit na elektřinu nebo si doplnit vodu.

Stavba přístaviště vyšla zhruba na 8,7 milionu korun bez DPH, náklady na přístaviště pro malá plavidla se předpokládají přes 20 milionů korun bez DPH. Obě stavby financuje Státní fond dopravní infrastruktury.