Komatsu potřebu bagr

Radnice v Litomyšli připravuje přestavbu a nástavbu posledního podlaží úřadu

Litomyšl (Svitavsko) 26. října (ČTK) - Radnice v Litomyšli připravuje přestavbu a nástavbu posledního podlaží budovy městského úřadu. Střechu objektu, do níž zatéká, je nutné rekonstruovat, v budoucnu by na ní mohly být instalované fotovoltaické panely. Nové střechy budou ploché a mohla by na nich být i zeleň. Budova také získá věž s hodinami, uvedla radnice na svém webu.

Nová nástavba, která nahradí současnou půdní nástavbu s vikýřovými okny, svým objemem navazuje na původní tvar třípodlažní budovy ze 70. let minulého století. Hmota nové nástavby nepřevyšuje svou konstrukcí standardní výšku podlaží pod ní. Nová okna budou pásová a budou zapuštěna hlouběji do nástavby.

Směrem do ulice T. G. Masaryka bude část nástavby v místě zasedací místnosti vytažená nad úroveň nové střechy. V této vyvýšené hmotě budou vysoká okna s nízkým parapetem, prostor zasedací místnosti tak získá reprezentativní charakter. Po fasádě bude dál pokračovat užší pásové okno. Nad severozápadním schodištěm je navržena věž mírně převyšující zbytek budovy. Na ní budou umístěny hodiny viditelné z ulice Kpt. Jaroše a T. G. Masaryka. Z věže bude rovněž umožněn výstup na střechu kvůli údržbě.

Pro přístup do čtvrtého nadzemního podlaží bude nutné dobudovat dvě ramena dosavadního schodiště v severozápadní části objektu. Výtahová šachta se navýší, poslední výtahová stanice bude přizpůsobená nové výšce. Celé patro bude chodbou rozděleno na tři trakty. Z chodby bude přístup do zasedací místnosti, kanceláří tajemníka, personálního oddělení a tiskového mluvčího, do hygienického zázemí, kuchyňky a sekretariátu. Před ním se mírně rozšíří a vznikne prostor pro setkávání zaměstnanců nebo čekání občanů. Fasáda bude v bílé omítce doplněna konstrukcí pro popínavé rostliny.