Cime 3 kvartal 2024

Radnice Prahy 8 vypracuje studii rozvoje sídliště Invalidovna

Praha 27. dubna (ČTK) - Radnice Prahy 8 nechá vypracovat studii rozvoje sídliště Invalidovna. Dokument navrhne jeho rozvoj a součástí budou mimo jiné analýzy dopravy, vymezení hodnot území i jeho problémů nebo zmapuje zeleň a majetkoprávní vztahy. Cílem je zachovat genia loci sídliště a zajistit dostatečnou veřejnou vybavenost. Rozhodli o tom dnes zastupitelé městské části.

Na studii bude radnice spolupracovat s místními obyvateli a hotova bude do konce letošního října. Sídliště je takzvanou rozvojovou lokalitou a je na něm plánována výstavba. Sídliště Invalidovna se nachází na východním okraji Karlína a vzniklo v letech 1959 až 1967.

Podle dokumentu, který zastupitelé schválili, bude studie obsahovat regulační prvky, které definují současné urbanistické a architektonické hodnoty sídliště a jeho okolí. Rovněž zajistí vhodné urbanistické řešení oblasti Čechie, kde je plánována výstavba.

Dokument bude rozdělen na tři části. První bude analytická, kde bude popsán aktuální stav a definovány problémy daného území. Druhou bude grafická část s fotografiemi a mapkami. Zahrnuty sem budou i majetkoprávní vztahy nebo technická infrastruktura. Třetí bude takzvaná návrhová část, kde bude nastíněn další postup a rozvoj sídliště.

Zastupitelé osud sídliště řešili již na únorovém zasedání, kdy napříč všemi stranami rozhodli o vytvoření pracovní skupiny. Jejími členy jsou nejen zástupci všech stran, ale rovněž místní obyvatelé. Výsledkem jednání je dnešní rozhodnutí zastupitelů vytvořit studii rozvoje.

Pro rozsáhlé území Invalidovny existuje hned několik developerských projektů. Zástavba je navrhována pro část spadající do areálu Čechie Karlín, domy investoři plánují ve Sluncové podél železniční trati a stavět zde chce také Národní divadlo, které plánuje vybudování dílen.