Komatsu potřebuju bagr

QR kódy jako jeden z nástrojů digitalizace stavebnictví

QR kódy zažívají v současné době boom. Najdete je prakticky všude: na informačních plakátech, reklamních letácích i vstupenkách na kulturní akce. Řada restaurací je navíc začala během pandemie covidu-19 umisťovat na stoly pro bezdotykové menu a platby. Kdo zná používání QR kódů z praxe, ten ví, jak rychlé je skenování a načítání informací z nich. Právě díky tomu se rozšířily od zákazníků až do průmyslových odvětví, stavebnictví nevyjímaje. Jak lze tuto technologii efektivně využívat při výstavbě a správě nemovitostí přibližuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci procesů ve stavebnictví ze společnosti PlanRadar.

Způsob, jakým QR kódy fungují, je překvapivě jednoduchý. I proto je tato technologie tak populární a široce využitelná. Každý QR kód se skládá z černých a bílých čtverců, které představují číselné kódy, do nichž lze převést informace během mrknutí oka,“ vysvětluje Adam Heres Vostárek ze společnosti PlanRadar a dodává: „Nelze se proto divit, že se stále častěji využívají i ve stavebnictví. QR kódy umožňují rychle a spolehlivě načíst potřebné informace přímo na konkrétním místě, které pracovníka zajímá. To je samozřejmě nejen velmi pohodlné a praktické, ale z dlouhodobého hlediska to také předchází nedorozuměním. Tím se šetří náklady a zvyšuje efektivita práce.“

QR kódy mají řadu předností. Především se lehce používají a nevyžadují drahé vybavení ani znalost náročného know-how. Lze je snadno vytisknout nebo nastříkat na všechny možné druhy povrchů. QR kódy umožňují udržovat potřebná data v aktuálním stavu, aniž byste museli pravidelně vyměňovat vývěsní štítky. Prostřednictvím pouhé čtečky na mobilním zařízení získají nezbytné informace o projektu všichni zainteresovaní pracovníci.

Optimalizace procesů ve stavebnictví skrze QR technologii

1. Efektivní dokumentace během výstavby: QR kódy výrazně ulehčují přehled o procesu výstavby, když digitální formou zjednodušují dokumentaci a vedení stavebního deníku. Každá část stavby může být označena QR kódem obsahujícím informace o datu instalace, použitých materiálech, dodavatelích, a dokonce i o závadách nebo kontrolních seznamech chyb. Tímto způsobem se minimalizuje riziko nedorozumění a přerušení stavebních prací. Různí pracovníci mohou skenovat QR kódy a získávat tak podrobné údaje o problémech, sledovat provedené práce a zaznamenávat vlastní činnost, což zlepšuje efektivitu komunikace a minimalizuje ztrátu informací.

2. Sledování materiálů a vybavení: QR kódy umožňují jednoduché sledování použitých materiálů a vybavení od výroby až po instalaci. Každému lze přiřadit vlastní QR kód, který obsahuje informace o dodavateli, datu výroby, způsobu využití a dalších relevantních údajích. Tímto způsobem je možné sledovat pohyb materiálu a zjistit jeho historii, což pomáhá při dodržování standardů a řízení kvality. Výbornou pomocí je také pro facility manažery.

3. Bezpečnost na stavbě: QR kódy jsou dobře využitelné i při zlepšování bezpečnosti na stavbě. Pracovníci mohou skenovat QR kódy umístěné na zařízeních nebo strojích, aby získali přístup k bezpečnostním pokynům a instrukcím pro jejich používání, čímž se minimalizuje riziko pracovních úrazů a celkově se zlepšuje pracovní prostředí. Tímto způsobem lze také zajistit evidenci odpovědných osob a záznamů o provozu, což vedle zvýšení efektivity přispívá právě k bezpečnému provozu stavebního vybavení. Totéž platí i pro údržbu a správu již zkolaudovaného objektu.

4. Komunikace a servisní záznamy: QR kódy mohou také sloužit ke zlepšení komunikace mezi všemi stranami podílejícími se na projektu. Například subdodavatelé a jejich týmy mohou mít díky QR kódům přístup k aktuálním plánům, instrukcím nebo servisním záznamům potřebným pro jejich práci. To umožňuje rychlé a hlavně přesné sdílení informací, což vede ke snižování chyb plynoucích ze špatné komunikace či práce se zastaralými daty.

5. Přenos informací o modelu budovy (BIM): Pomocí QR kódů lze snadno předávat informace o modelu budovy komukoli s chytrým zařízením. Kódy se jednoduše umístí na různé části staveniště a každý subdodavatel tak získá okamžitý přístup k 3D informacím o budově přímo na svém telefonu. Například v každém bytě nového rezidenčního komplexu může být umístěn QR kód, který umožní prohlédnout si nejnovější výkresy a plánované vybavení. Tímto způsobem se výrazně snižuje riziko chyb.

QR kódy jako most mezi digitálními platformami a stavebním průmyslem

V dnešní moderní době je většina stavebních pracovníků vybavena mobilním zařízením, což vysloveně nahrává většímu využívání QR kódů v praxi jako efektivního nástroje pro sdílení informací. Tato trendová změna odráží potřebu komplexní komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, a to zejména na rozsáhlých projektech s vysokým počtem účastníků.

„Použití QR kódů v oblasti stavebnictví umožňuje stavbyvedoucím i všem pracovním týmům snadný přístup k důležitým datům a usnadňuje jejich sdílení. S rostoucí popularitou a postupným zaváděním technologie QR kódů do digitálních platforem pro realitní profesionály se jejich potenciál rychle šíří v celém odvětví, což představuje významný pokrok směrem k efektivnějšímu a bezpečnějšímu provádění stavebních prací,“ uzavírá Adam Heres Vostárek.