Komatsu potřebu bagr

Průzkum: Většina Čechů chce bydlet ve vlastním

Praha (ČTK) - Většina Čechů si přeje bydlet ve vlastní nemovitosti a nájemné podle nich není alternativou. Zatímco starší lidé viní z nedostupnosti bydlení především stát, mladší generace uváděla hlavně rostoucí ceny. Vyplývá to z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který jeho autoři představili na dnešní tiskové konferenci. Češi jsou se svým bydlením převážně spokojeni - své bydlení v letošním roce ohodnotili na škále od nejlepší jedničky do nejhorší desítky průměrně trojkou, stejně jako v předchozím průzkumu v roce 2013.

Spokojenost s bydlením se mezi Čechy výrazně zvýšila mezi lety 2001 až 2013, od té doby spíše stagnuje. Průměrné hodnocení v roce 2001 bylo mezi respondenty 3,7. Nejvyšší známku tehdy dalo svému bydlení 14 procent dotázaných, v roce 2013 to bylo 31 procent a letos 32 procent. Mezi jedničkou až trojkou své bydlení tento rok hodnotily dvě třetiny Čechů. Podprůměrnou známkou šest a více hodnotilo 12 procent dotázaných, zatímco v roce 2001 to bylo 18 procent.

"Mezi lety 2001 a 2013 se spokojenost výrazně zvýšila hlavně u vlastníků bydlení, zatímco u nájemníků sice také, ale ne o tolik. Mezi lety 2013 až 2023 se naopak velmi výrazně zvýšila spokojenost u nájemníků, ale u vlastníků zůstala víceméně stejná. Rozdíly mezi vlastníky a nájemníky se tak do jisté míry setřely," uvedl jeden z autorů průzkumu Martin Lux.

I přesto 94 procent respondentů nepovažuje nájemní bydlení za alternativu a 92 procent si myslí, že nejlepší je úspory utratit za vlastní bydlení. Dvě třetiny mladých lidí míní, že je bydlení méně dostupné než pro generaci jejich rodičů. "Zatímco lidé nad 60 let viní z nedostupnosti hlavně stát, mladší generace naopak uvádějí rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a spekulace na trhu," dodal Lux.

V minulých 12 měsících se stav bydlení pro 58 procent Čechů nezměnil, pro zbytek se situace spíše zhoršila, než zlepšila. Podobně je tomu také ve výhledu na další rok. Například další zvyšování cen bytů očekává 52 procent dotázaných, růst nájemného předpokládá 58 procent. Výsledky průzkumu podle pracovníka Sociologického ústavu Petra Sunegy vytváří paradox. "Z pohledu ekonomické situace domácností není důvod pro to, aby ceny a nájmy rostly tak, jak to respondenti očekávají," řekl.

Průzkumu zaměřeného na bydlení se účastnilo 2019 respondentů starších 18 let. Letošní šetření navázalo na průzkumy z let 2001 a 2013.