Komatsu potřebu bagr

Průzkum v Sasku pro novou trať do Prahy odhalil geologické poruchy

Berlín 2. prosince (zpravodaj ČTK) - První fáze podzemního průzkumu pod Krušnými horami pro vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany odhalila v údolí řeky Gottleuby oblast s geologickými poruchami. Na tiskové konferenci to dnes oznámil Kay Müller, který je vedoucím projektantem trati DB Netz. Řekl také, že na dalších místech v oblasti budoucího tunelu průzkumné vrty naopak potvrdily vysokou kvalitu horniny.

"Výstavbu tunelu to neznemožňuje. Je to informace pro nás, abychom počítali se složitějšími podmínkami," řekl Müller o problematické části údolí Gottleuby. Průzkumné vrty zde odhalily zlomy a nerovnosti ve struktuře horniny.

První část podzemního průzkumu, která začala loni v červnu, skončila letos v září. Geologové provedli přes 130 vrtů v okolí obcí Heidenau, Grosssedlitz, Bahretal a Bad Gottleuba-Berggiesshübel a také u Drážďan na pozemcích železnice. Devět vrtů dosáhlo hloubky až 400 metrů, většina sond ale mířila osm metrů pod povrch.

Odborníci budou nyní pokračovat do prosince nadcházejícího roku v dalších vrtech, které budou až 500 metrů hluboké. Soustředit se budou na oblast obcí Nenntmannsdorf, Biensdorf, Gersdorf a také na jihovýchod od Breitenau.

Loni v Sasku skončilo řízení o prostorovém uspořádání tratě mezi Heidenau a českou hranicí, které za vhodné označilo tři varianty vedené plně v tunelu a jednu částečně tunelovou variantu s povrchovými úseky. Výběr optimální tunelové trasy, která podzemím povede minimálně 25 kilometrů, se pak předpokládá do roku 2024, kdy skončí předprojektová příprava.

Müller dnes také řekl, že vzhledem k vytíženosti stávající železnice v údolí Labe je potřeba zajistit i dostatečnou kapacitu napojení na drážďanské hlavní nádraží. Německé ministerstvo dopravy proto se Spolkovým drážním úřadem (EBA) rozhodlo o rozšíření projektu v konečném úseku do Drážďan.

Nové železniční spojení Drážďany - Praha napojí Českou republiku na západoevropskou vysokorychlostní železnici a výrazně zkrátí cestování. Rychlostní trať umožní jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta z české metrople do Drážďan by měla trvat hodinu a do Berlína 2,5 hodiny.