Komatsu potřebu bagr

Protipovodňová opatření za 375 mil. Kč chrání Rapotín, Vikýřovice i Petrov

Rapotín (Šumpersko ) 10. listopadu (ČTK) - Ochranu před záplavami zvýšily obcím Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou na Šumpersku letos dokončená protipovodňová opatření za 375 milionů korun. Protipovodňová ochrana těchto obcí je založena na odlehčovacích revitalizovaných ramenech s biotopy, ochranných hrázích a zídkách i rozšíření terasovité části koryta řeky Desné. Ochranu obcí v údolí Desné před velkou vodou mají posílit další připravovaná opatření, která si vyžádají investice za stovky milionů korun. ČTK to dnes řekl starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Protipovodňová opatření v délce 2,6 kilometru mají ochránit Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou až před padesátiletou povodní. Obce se do zvýšení své ochrany pustily zejména po zkušenostech z roku 1997, kdy jen v Rapotíně katastrofální záplavy v tehdejších cenách způsobily škody za 40 milionů korun a vyžádaly si oběti na životech. "Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy," upozornil Hudec. Protipovodňová opatření jsou vybudována v záplavovém území řeky Desné, na kterém kvůli vysokému riziku povodní není povolena stavba obytných donů.

Stavba protipovodňové ochrany v Rapotíně začala v září 2018, úpravy kombinují přírodě blízké prvky a technická opatření. Stavbaři vybudovali pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu. Vybudovány byly takzvané rybochody, které výrazně zlepší podmínky pro migraci vodních živočichů.

Projekt je v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy se Svazkem obcí údolí Desné. Koncepce předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. "V současné době probíhá příprava navazující etapy od Vikýřovic směrem k Šumperku," řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, podle kterého je třeba odtokové poměry na řece Desné v okolí Rapotína řešit jako celek. "Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě zde v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun," uvedl.

Také navazující části protipovodňových opatření v údolí Desné budou podle Hudce finančně velmi nákladné. Jen nyní chystaná etapa od Vikýřovic k Šumperku má stát zhruba půl miliardy korun. "V tuto chvíli zatím nemůžeme hovořit o komplexní protipovodňové ochraně, protože ještě musíme vybudovat další etapy," řekl Hudec. Podle něj by v příštích letech měl v Rapotíně přijít na řadu také úsek od soutoku říčky Merty s Desnou směrem k Velkým Losinám. Protipovodňovou ochranu by pak dál zvýšily poldry u nedalekého Sobotína a Velkých Losin.

Letos dokončená protipovodňová opatření v Rapotíně byla financována především z dotace Státního fondu životního prostředí, činila 85 procent uznatelných nákladů. Zbylých 15 procent financovalo Povodí Moravy, obce a olomoucké hejtmanství.