Komatsu potřebu bagr

Projekt Rezidence Pod Portáškami získal cenu ČKAIT

Cena ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) byla udělena projektu Rezidence Pod Portáškami, který připravuje investiční skupiny AEQUITAS.

Společnost TOP EXPO CZ zveřejnila výsledky 20. ročníku celostátní soutěže ČEPP 2022 (Český energetický a ekologický projekt – stavba – inovace roku). Tituly a další ocenění byly slavnostně předány 12.12.2023 v budově Národního technického muzea v Praze. Ocenění výhercům předal místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan Karel Havlíček.

Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě získal projekt investiční skupiny AEQUITAS (www.aequitasgroup.eu) Rezidence Pod Portáškami.

„Cena byla udělena za pro Velkou Úpu významnou stavbu, která řeší stávající neutěšený stav podél hlavní silnice. Stavba má částečně za úkol vrátit do Velké Úpy život a částečně vytvořit prostor chybějícího náměstí. Nadstandardně izolované budovy využívající k energetickému provozu geotermální vrty, v komerčních prostorách s jednotkami FCU (propojené s geotermálními vrty) pro chlazení. Energetická soběstačnost je zajištěna částečně solárními panely a lokální distribuční soustavou od ČEZ. Pro doplnění spotřeby pitné vody bude využíván vlastní vrt, pro snížení produkce splaškových vod je plánované využití šedé vody.“

Plánovaný projekt Pod Portáškami (www.rezidencepodportaskami.cz) zahrnuje výstavbu šesti budov, ve kterých bude umístěno 159 apartmánů a řada provozů občanské vybavenosti včetně zdravotního střediska, obchodů a služeb. Výstavba zásadním způsobem pozitivně ovlivní tvář Velké Úpy, která se tak stane významnou a důstojnou branou do Pece pod Sněžkou.