Cime 3 kvartal 2024

Projekt nejvyšší stavby Česka v Ostravě se změní, místo jedné věže budou dvě

Ostrava 20. dubna (ČTK) - Společnost RT Torax, která se v centru Ostravy chystá postavit nejvyšší budovu v Česku, musí svůj projekt změnit. Místo jedné věže vyšší než 230 metrů bude mít budova kvůli novým geologickým zjištěním věže dvě. Vyšší z nich bude i tak nejvyšší budovou v zemi. Ostravská společnost RT Torax to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Se změnou už investor seznámil zastupitele města. Chystanou stavbu už dříve kritizovala část městské opozice.

"Geologické hodnocení a statické výpočty založení stanovily možný pokles a sesedání budovy mimo toleranční rámec, který činí sedm až devět centimetrů. Výpočty a detailní analýzy mezinárodního týmu společností Bollinger und Grohmann a Baugrund Dresden ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech konstatovaly možný pokles této výškové budovy až o 16 centimetrů," uvedla firma.

Ostravsko je poznamenané intenzivní těžbou černého uhlí. V oblasti Karoliny byla až do roku 1982 v provozu koksovna, po jejím zbourání bylo území sanováno a dekontaminováno. Na pozemku mezi ulicí 28. října a obchodním centrem Nová Karolina nazývaném kvůli jeho tvaru Slza dělala RT Torax loni inženýrsko-geologický průzkum, který ukázal, že tam lze postavit výškovou budovu.

Poté firma zadala detailní projekt, který byl znovu podroben zkoumání, zejména laboratorním zkouškám a rozborům stlačování vrchních vrstev jílu v podloží. "Závěrem odborníků je konstatování, že kvalita místních neogenních jílů představuje pro úzkou základnu jedné věže přílišné riziko. Důlní stařiny ve větších hloubkách problém nepředstavují, avšak založení jedné věže v tomto prostoru není možné kvůli kvalitě a nosnosti geologických vrstev nad bývalými důlními díly," uvedla firma.

Předseda představenstva RT Torax Group Tomáš Haring uvedl, že se firma zaměřuje na bezpečnost samotné stavby i jejího provozu. "Musíme mít v tomto ohledu před zahájením stavby naprostou jistotu," uvedl Haring. Michal Krištof z architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers uvedl, že ateliér připraví nový návrh, který bude vyhovovat novým zjištěním. "Odborníci konstatovali doporučení vrátit se k původnímu řešení komplexu tvořeného dvěma věžemi a rozložení zatížení celé hmoty do větší plochy. Dvě věže budou nicméně oproti původnímu návrhu výrazněji vzdálené. Vyšší z nich bude i nadále s jistotou nejvyšší budovou v České republice. Všechny původně navržené urbanistické, městotvorné prvky zůstanou zachovány," uvedl Krištof.

Ostravští zastupitelé dnes rozhodli, že firmě o osm měsíců prodlouží lhůtu, v níž s městem dořeší dosud nevyjasněné otázky celého projektu. Zároveň zastupitelům předloží nový návrh, který zohlední nyní zjištěné skutečnosti. "Měli jsme do konce dubna dojít ke shodě na všech dosud otevřených otázkách kupní smlouvy mezi městem a společnosti RT Torax. Nechceme jednat pod tlakem a ignorovat tu novou skutečnost, chceme investorovi poskytnout dostatečný prostor a posouváme tedy termín pro nalezení shody do konce roku 2022 čili o osm měsíců. Předpokládáme, že investor v rámci této doby přijde s nějakým novým návrhem," řekl Macura.

Přístup města dnes kritizoval opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak). Poukázal na to, že projekt provází řada komplikací a změn a několikrát se jím už zastupitelé museli zabývat. Semerák by proto očekával, že investor přijde s návrhem kompenzací. Podle Macury ale pro investora už nyní projekt znamená značné náklady. Za prodej pozemku navíc podle něj město získalo vyšší cenu, než jakou určoval znalecký posudek. "Myslím si, že město typu Ostravy, kde se nám investoři nehrnou všemi okny, dveřmi a komíny, by mělo k investorům přistupovat proaktivně a vytvářet jim dobré podmínky pro to, aby tady investovali," řekl primátor.

Budova má být novou dominantou Ostravy. Půjde o obchodně administrativní centrum s hotelem a byty, podle dřívějších informací mělo mít 60 pater a stát přes dvě miliardy korun.

"Veškeré funkce obsažené v původním návrhu jedné věže zůstanou i nadále zachovány. Největší část komplexu budou tvořit rezidenční byty. V nejvyšších patrech bude umístěna vyhlídka přístupná veřejnosti. Součástí bude i nadále hotel, kancelářské prostory, SPA, restaurace i entertainment (zábava)," uvedla firma.