Cime 3 kvartal 2024

Pro rychlodráhu do Drážďan bude klíčové územní řízení, začít má letos

Praha 4. května (ČTK) - Letos začnou práce na dokumentaci pro územní řízení k připravované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany. Řízení je klíčové pro určení trasy železnice. Vyjasnit by také měla termín zahájení a zprovoznění stavby. Novinářům to dnes řekli projektoví manažeři rychlodráhy Petr Provazník ze Správy železnic a Kai Müller z DB Netz.

Vedení trati je zatím na některých úsecích nejasné. Na české straně se řeší především otázka, kudy povede trasa na Litoměřicku. Správa železnic vloni předložila v rámci studie proveditelnosti dvě trasy. Ústí nad Labem chce, aby zastávka byla v centru krajského města, některé obce na Litoměřicku žádají, aby se jim trať vyhnula. V zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje byl původně vymezen koridor pro rychlodráhu na levém břehu Labe bez napojení krajského města. V minulosti se totiž počítalo s využitím trati pouze pro tranzit. Nyní je však preferovaná trasa přes Ústí nad Labem. To ovšem vyžaduje aktualizaci krajských územních zásad, o což Správa železnic žádá. Následně by měly letos začít práce na zpracování dokumentace pro územní řízení. Spolu s tím by mělo být provedené i posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Projekt se bude podle Správy železnic realizovat po úsecích. První část povede z Prahy do Lovosic, navazovat na to bude diskutovaný úsek přes České středohoří (sjezd Lovosice - Ústí nad Labem) a následně trasa z Ústí nad Labem do Německa.

Provazník ani Müller nechtěli specifikovat přesné termíny, kdy by mohla začít stavba. Záležet podle nich bude právě na přípravné fázi, tedy územní rozhodnutí a také na procesu ke stavebnímu povolení. Připustili, že tak rozsáhlý projekt může nabírat různá zpoždění.

Nové železniční spojení Drážďany - Praha napojí Českou republiku na západoevropskou vysokorychlostní železnici a zkrátí cestování. Mezinárodní expresní vlaky budou z Prahy v centru Ústí nad Labem za 25 minut a z Ústí v Drážďanech za dalších 26 minut.